Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012566

Adrese:

Nītaures Skola, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64164253 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Māris Ķēniņš

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1064

Akreditācijas datums:

19.03.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 13:00
Trešdiena 13:00 15:00
Piektdiena 14:00 16:00
Otrdiena 13:00 15:00
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola, Nītaures pag., Amatas nov. Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

56

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

97

Pārējie:

31

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

718

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

500

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

218

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1451

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

708

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1299
Seriālizdevumi 152
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1110
Bērnu grāmatas 189

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

119

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8735

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 114 8730
Seriālizdevumi 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 98 0 6131
Bērnu grāmatas 16 0 2660

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0