Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012566

Adrese:

Nītaures Skola, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
64164253 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Māris Ķēniņš

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1064

Akreditācijas datums:

19.03.2004

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 15:00
Trešdiena 13:00 15:00
Ceturtdiena 14:00 16:00
Piektdiena 14:00 16:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skola, Nītaures pag., Amatas nov. Pašvaldības īpašums

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

56

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

150

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Pārējie:

33

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

502

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

202

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

300

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1301

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

936

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1301
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 636
Bērnu grāmatas 330

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

292

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2666

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8647

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 220 2576 8616
Seriālizdevumi 72 90 0
Audiovizuālie resursi 6
Nošizdevumi 7
Attēlizdevumi 6
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 198 0 6017
Bērnu grāmatas 22 2576 2644

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1