Nītaures pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000227

Adrese:

Pagasta ēka, Nītaure, Nītaures pag., Amatas nov., LV-4112

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64164290 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Amatas novada mājas lapa
biblioteka.lv
facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maira Prikule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035251

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0758

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

288A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1923.gadā dibināta Nītaures patērētāju biedrības bibliotēka

Darbība:

Nītaures pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes bibliotēka, kas veic iespiedarbu, elektronisko resursu u.c. dokumentu bibliogrāfisko apstrādi, saglabāšanu un nodrošina informācijas publisku pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Trešdiena 09:00 17:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Ceturtdiena 09:00 19:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Piektdiena 09:00 17:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Sestdiena 09:00 14:00 8.00-9.00 apmeklējumi mājās
Papildu informācija:

Semināri trešdienās, pusdienlaiks 13:00-14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Lietotāju apkalpošana
Literatūras saņemšana SBA kārtā
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
SBA grāmatu atgriešana SBA saņemto grāmatu atgriešana pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas uzcelšanas gads:

1968

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

307

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

102

Pārējie:

205

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2747

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1882

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

865

Virtuālais apmeklējums:

147

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6778

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

973

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4032
Seriālizdevumi 2733
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 5
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 872

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 132
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 97
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

568

Izslēgto dokumentu kopskaits:

614

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8238

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 188 233 7053
Seriālizdevumi 380 380 1160
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 1 8
Pārējie dokumenti 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 968

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1