Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013180

Adrese:

Kalnu iela 4, Kalni, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3898

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63842671 26298360 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Freidenfelde

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2113900416

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1140

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

6386

Akreditācijas datums:

18.01.2019

Akreditācijas termiņš:

18.01.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1987

Sākums:

Kalnu vidusskola dibināta 1987.gadā, tad arī izveidota bibliotēka. Kopš 2002.gada Kalnu bibliotēka atrodas Kalnu vidusskolas telpās un strādā apvienoti kopā ar Kalnu vidusskolas bibliotēku, saglabājot atsevišķus fondus. Projekta ietvaros piešķirtie datori lasītājiem un multifunkcionālā iekārta ir uzskaitē pagasta bibliotēkai, bet skolas bibliotēkai dators ir tikai darbiniekam, tāpēc šīs IT izmanto abu bibliotēku apmeklētāji. 2016.gadā Nīgrandes pagastā tika likvidēta Nīgrandes pamatskola, pievienojot to Kalnu vidusskolai, mainot nosaukumu uz Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola. Tomēr mācības notiek divās adresēs, kurā saglabātas iepriekšējās bibliotēkas.

Darbība:

Kalnu apvienotā bibliotēka apkalpo skolēnus, studentus, pagasta iedzīvotājus, arī lasītājus no citurienes. Funkcijas - lasītāju apkalpošana, informācijas meklēšana un nodošana lasītājam. Šo funkciju izpildi atvieglo IT ieviešana bibliotēkā. Attīstoties IT, darbs bibliotēkā ir mainījies – vieglāk ir atrast lasītājiem nepieciešamo informāciju. Bibliotēka apkalpo lasītājus bibliotēkas telpās, nepieciešamības gadījumā izdevumus piegādā arī lasītājiem uz citu iestādi (bērnudārzs, kultūras nams u.c.) vai mājām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Multifunkcionālā iekārta Printeru, skaneru, kopētāju izmantošana
Laminētājs, iesējējs Dokumentu laminēšana un iesiešana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1987

Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

196

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

156

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

117

Pārējie:

39

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

15021

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3627

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11394

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5509

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3020

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4381
Seriālizdevumi 120
Audiovizuālie resursi 87
Nošizdevumi 4
Attēlizdevumi 7
Nepublicētie dokumenti 336
Pārējie dokumenti 574
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1968
Bērnu grāmatas 758

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 236
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 232

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

605

Izslēgto dokumentu kopskaits:

635

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

11563

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 544 11217
Seriālizdevumi 24 475 27
Audiovizuālie resursi 160 76
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 2 4
Attēlizdevumi 14 14
Nepublicētie dokumenti 15 205
Pārējie dokumenti 5 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 438 3047
Bērnu grāmatas 667 1765

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1