Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000112

Adrese:

Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., Neretas nov., LV-5110

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65176489 @ 65176488
Pagasta padomē 65176480 65176488
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rasma Strode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900020074653

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0290

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

423A

Akreditācijas datums:

09.09.2014

Akreditācijas termiņš:

09.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
Jaunieguvumu apskats Reizi ceturksnī bibliotēkā izstāde un apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Pilskalnes pagasta bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu ( SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 no vienas puses /lapa/ 0,11 EUR / 0,08 LVL
Kopēšana Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 no abām pusēm /lapa/ 0.21 EUR / 0.15 LVL
Kopēšana Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 no vienas puses /lapa/ 0.22 EUR / 0.16 LVL
Kopēšana Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 no abām pusēm /lapa/ 0.42 EUR / 0.30 LVL
Izdruka A4 teksts 0.11 EUR / 0.08 LVL
Izdruka A4 teksts krāsains 0.22 EUR / 0.16 LVL
Izdruka A4 attēls 0.44 EUR / 0.31 LVL
Dokumentu sastādīšana Dokumenta sastādīšana pēc lasītāja pieprasījuma 0.70 EUR / 0.50 LVL
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

6475

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

90

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2324

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2181

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

143

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2371

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

122

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 858
Seriālizdevumi 1513
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 83

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 36
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 26
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

602

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1403

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3763

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 89 3280
Seriālizdevumi 448 1314 459
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 18
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 18 473

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2