Neretas novada Pilskalnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000112

Adrese:

Nākotnes iela 4, Pilskalne, Pilskalnes pag., Neretas nov., LV-5110

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65176489 26233264 @ 65176488
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rasma Strode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900020074653

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0290

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

423A

Akreditācijas datums:

09.09.2019

Akreditācijas termiņš:

09.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Pilskalnes pagasta bibliotēka atrodas pagasta centrā un pašvaldības ēkā, kurai ir iespējas veikt savas funkcijas. Pēc arhīva izziņām Pilskalnes pagasta bibliotēka tikusi dibināta 1952.gadā.

Darbība:

Bibliotēka ir Pilskalnes pagasta pārvaldes kultūras iestāde, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 15:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
2. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Jaunieguvumu apskats Reizi ceturksnī bibliotēkā izstāde un apskats par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Pilskalnes pagasta bibliotēkā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu ( SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana:
1.1. A4 no vienas puses /lapa/ 0,11 EUR / 0,08 LVL
1.2. A4 no abām pusēm /lapa/ 0.21 EUR / 0.15 LVL
1.3. A3 no vienas puses /lapa/ 0.22 EUR / 0.16 LVL
1.4. A3 no abām pusēm /lapa/ 0.42 EUR / 0.30 LVL
.
2. Izdruka:
2.1. A4 teksts 0.11 EUR / 0.08 LVL
2.2. A4 teksts krāsains 0.22 EUR / 0.16 LVL
2.3. A4 attēls 0.44 EUR / 0.31 LVL
.
3. Dokumenta sastādīšana pēc lasītāja pieprasījuma 0.70 EUR / 0.50 LVL
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Neretas novada Pilskalnes pagasta pārvalde Nākotnes iela-4, Pilskalnes pagasts; Neretas novads LV-5110 Pašvaldības īpašums 1980
Teritorijas kopējā platība (m2):

6475

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

71

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

59

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1361

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1296

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Virtuālais apmeklējums:

21

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2081

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

55

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1085
Seriālizdevumi 996
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 81

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 50
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 41
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

555

Izslēgto dokumentu kopskaits:

746

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3365

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 133 332 2919
Seriālizdevumi 421 408 427
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 1 6 13
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 55 440

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1