Neretas novada centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000110

Adrese:

Pētera Lodziņa iela 1, Nereta, Neretas pag., Neretas nov., LV-5118

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65176162 @
Bibliotēkā 25778880 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Jēkabpils reģiona un Neretas novada publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Neretas novada pašvadība
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Kviese

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

900013365

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.01.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0289

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

422A

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1907

Sākums:

1907.gadā Neretā tika nodibināta lauksaimniecības biedrības bibliotēka,vadītājs un darbu organizators Pēteris Lodziņš. 1940.gadā bibliotēka pāriet pašvaldības pārziņā. Atrašanās vieta nemainīga: Neretas kultūras nama ēka P.Lodziņa ielā -1.

Darbība:

Nodrošina bezmaksas bibliotekāros pakalpojumus ikvienam Neretas novada iedzīvotājam un noteiktā likuma kārtībā ikvienam bibliotēkas apmeklētājam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 10:00 14:00 Bibliotēka atvērta:01.09.-31.05.
Papildu informācija:

Pusdienlaiks:12:00-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Internets Interneta izmantošana.
2. Datu bāze-letonika.lv Letonika.lv- ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā. 21. gadsimta vērtība ir iespēja ātri un precīzi saņemt informāciju. letonika.lv ir uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju. Sadarbojoties ar autoriem un iesaistoties projektos, ir radīta viena no apjomīgākajām un kvalitatīvākajām digitālās informācijas krātuvēm latviešu valodā.
3. Datu bāze-news.lv News.lv ir portāls, kas saviem lasītājiem piedāvā publikācijas no vairāk kā 100 dažādiem laikrakstiem, kā arī ziņu aģentūras BNS jaunumus. Portāls ik dienas tiek papildināts ar vairākiem simtiem jaunu rakstu gan no Latvijas centrālajām, gan reģionālajām avīzēm.
4. Darbnīcas Radošo darbnīcu apmeklējums un piedalīšanās.
5. Tematiski pasākumi Tikšanās ar personībām.
6. Izstādes Tematiskas izstādes.
7. Grāmatas, preses izdevumi. grāmatas, preses izdevumi, novadpētniecības marteriāli, elektroniskie u.c. bibliotēkā pieejamie dokumenti.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. kopēšana iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 no vienas puses 0.11euro ar PVN
2. kopēšana iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 no abām pusēm 0.21euro ar PVN
3. kopēšana iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 no vienas puses 0.22euro ar PVN
4. kopēšana iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A3 no abām pusēm 0.42euro ar PVN
5. izdruka teksta izdruka A4 0.11euro ar PVN
6. izdruka krāsaina izdruka A4 0.22euro ar PVN
7. izdruka attēla izdruka A4 0.44euro ar PVN
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1932

Teritorijas kopējā platība (m2):

2112

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

192

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

212

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

23

Pārējie:

189

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2235

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1728

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

507

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4939

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

116

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2433
Seriālizdevumi 2504
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 60

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 100
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 66

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

32

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

971

Izslēgto dokumentu kopskaits:

207

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8357

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5967 257 173 6051
Seriālizdevumi 1526 712 34 2204
Audiovizuālie resursi 74 2 76
Pārējie dokumenti 26 26
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 92 28 120

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Plāno klientu skaits:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

11

Tematiskie pasākumi:

5