Naujenes tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000267

Adrese:

Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5451

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65450246 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Naujenes bibliotēkas blogs
Iestādes vietne Naujenes pagasta pārvaldes mājas lapā
Iestādes vietne Daugavpils novada domes mājas lapā
Elektroniskais katalogs Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Diāna Čiževska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000073501

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0086

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.10.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Lociku filiāle Muzeja ielā 6, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV5458
Naujenes apkalpošanas punkts Vecpils iela 6-2, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV5462
Vecstropu apkalpošanas punkts 18. Novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5413
Židinu pārvietojamais apkalpošanas punkts c.Židino, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5462

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

611A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

1955.gada 1.oktobrī

Darbība:

Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes izglītojoša, informatīva un kultūras dibināta struktūrvienība, kuras darbības mērķis ir sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku Naujenes tautas bibliotēkas attīstību, stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu un vienotās informācijas piegādes sistēmu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 20:00
Otrdiena 09:00 20:00
Ceturtdiena 09:00 20:00
Piektdiena 09:00 20:00
Sestdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 12:00- 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotēkas krājuma izmantošana un materiālu izsniegšana lasīšānai mājās Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana lasīšanai mājās
2 Bibliotēkas lietotāju reģistrēšana Lietotāju reģistrēšana, iepazīšanās ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem, personas datu aizsardzības politiku, konsultācija par bibliotēkas darba laiku, krājumiem un informācijas meklēšanas iespējām
3 Bibliotēkas datu bāžu izmantošana Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana. Informācijas avotu meklēšanas līdzekļu - elektroniskā kataloga, novadpētniecības datubāzes, Letonikās, Lursoft datu bāzes izmantošana
4 Bibliotēkas, lasīšanu un literatūru popularizējošie pasākumu apmeklēšana Izstādes, lekcijas, konsultācijas, ekskursijas bibliotēkā, bibliotekārās stundas, virtuālās izstādes, tematiski pasākumi un tml.
5 Bibliotēkas brīvās pieejas datoru un interneta resursu izmantošana, bezvadu internets 15 brīvās pieejas datori, datorpakalpojumu izmantošana. Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdatoru.
6 Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu - tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā. Bezmaksas piekļuve abonētām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft, Novadpētniecības datu bāze.
7 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
8 Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
9 Autorizācija, izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Lietotāju autorizācija, grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana, pa tālruni 654 50246, e-pastu biblioteka@naujene.lv vai attālināti bibliotēkas elektroniskajā katalogā
10 Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskais katalogs Bibliotēkas elektroniskais katalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu Daugavpils novada elektroniskajā kopkatalogā un novadpētniecības datubāzēs. Apmeklējiet https://naujene.biblioteka.lv/alise/
11 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko un informacionālo uzziņu sniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kserokopijas izgatavošana Formāts A4 no vienas puses - EUR 0.07
2 Kserokopijas izgatavošana Formāts A3 no vienas puses - EUR 0.14
3 Printera izmantošana Melnbaltais printeris - EUR 0.07
4 Printera izmantošana Krāsainais printeris - EUR 0.71
6 Brošēšana ( A4 formāts ) līdz 50 lpp. - EUR 0.43
7 Brošēšana ( A4 formāts ) no 50 - 100 lpp. - EUR 0.71
8 Brošēšana ( A4 formāts ) no 100 - 200 lpp. - EUR 1.14
9 Brošēšana ( A4 formāts ) virs 200 lpp. - EUR 1.42
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Naujenes tautas bibliotēka Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads Pašvaldības īpašums 1955
Teritorijas kopējā platība (m2):

400

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

348

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

30

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

1163

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

430

Pārējie:

733

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

35129

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

20268

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

14861

Virtuālais apmeklējums:

11409

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

38585

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3298

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14587
Seriālizdevumi 23983
Nošizdevumi 2
Attēlizdevumi 6
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2639

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 2452
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1174
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1278
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

4082

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2273

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

30372

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1965 131 21089
Seriālizdevumi 2114 2142 9121
Audiovizuālie resursi 41
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1 7
Attēlizdevumi 2 7
Elektroniskie resursi 106
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 33
Bērnu grāmatas 691 64 4060

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 26
Darbiniekiem 11
Lasītājiem 15
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

6

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2