Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012900

Adrese:

Rēzeknes iela 1, Murmastiene, Murmastienes pag., Varakļānu nov., LV-4835

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 27790024 29325864 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zanda Broka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000054820

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0996

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3016

Akreditācijas datums:

05.01.2015

Akreditācijas termiņš:

06.01.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Sākums:

Darbību uzsāk 1966.gadā kā Murmastienes astoņgadīgās skolas bibliotēka

Darbība:

Darbojas galvenokārt ar grāmatu izsniegšanu, apmaiņu. Nodrošina skolēnus ar visām nepieciešamajām mācību grāmatām un darba burtnīcām. Sniedz konsultācijas, uzziņas. Rīko izstādes, konkursus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Ceturtdiena 08:15 08:45
Ceturtdiena 14:00 15:00
Piektdiena 08:15 08:45

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un internets Bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Konsultācijas, uzziņas Konsultācijas darbam ar internetu - informācijas meklēšana, atlase.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1966

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

36

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

40

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

12

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

673

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

32

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

641

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

612

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

578

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 612
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 332
Bērnu grāmatas 68

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

32

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5951

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 32 5951
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 26 3020

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1