Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012521

Adrese:

Misa, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28377119 @
Skolā 63976862 29241014 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Misas vidusskola
Misas vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilze Arāja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

0413901293

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1117

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4513901293

Akreditācijas datums:

15.10.2013

Akreditācijas termiņš:

14.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1974

Sākums:

Misas skolas pirmsākumi datējami ar 1864. gadu, kad Dugānes kroga telpās tika atvērta pamatskola, krogs toreiz atradies Iecavas – Vecumnieku lielceļa malā. 1961. gadā tika veikta skolas pārbūve, skolai uzcēla 2. stāvu. 1974. gada 1. septembrī atvēra jauno Misas pamatskolu , bet 1989. gadā Misā atver pirmo vidusskolas klasi. 1991. gadā skolai tika pievienots Misas kūdras fabrikas bērnudārzs. Kopš tā laika Misas skolā izglītojas bērni no 1,5 līdz 19 gadu vecumam.

Darbība:

Bibliotēkas darbības mērķi. • Līdzdalība skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām; • Līdzdalība skolas audzināšanas un interešu izglītības programmu realizācijā, • Pedagogu nodrošināšana ar jaunāko metodisko literatūru, skolēnu nodrošināšana ar mācību grāmatām un darba burtnīcām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:10 10:50
Otrdiena 12:20 15:30
Ceturtdiena 9:20 10:50
Ceturtdiena 12:20 13:00
Ceturtdiena 14:00 16:00
Piektdiena 11:00 13:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums 1974

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

175

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

106

Pārējie:

69

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

156

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

50

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

106

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4676

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

129

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4402
Seriālizdevumi 274
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1290
Bērnu grāmatas 90

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

389

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4528

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 263 4402
Seriālizdevumi 126 126
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 200 2976
Bērnu grāmatas 20 254

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda