Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012534

Adrese:

Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63928936 27738700 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Graudiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

119

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1190

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3627

Akreditācijas datums:

20.06.2018

Akreditācijas termiņš:

15.05.2014

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 15:00 15:40 Nepieciešamības gadījumos arī 14:10-15:00
Ceturtdiena 09:00 09:40
Ceturtdiena 15:00 15:40
Papildu informācija:

Iespēju robežās, ievērojot visas epidemoloģiskās prasības, nepieciešamības gadījumā, grāmatas tiek nogādātas skolēniem. Ja kāda skolotāja ir slima, tiek ņemtas bibliotekārās stundas, pēc iepriekš saskaņota temata.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Macību grāmatu izsniegšana. Atsevišķi izveidota mācību grāmatu telpa, tai skaitā arī metodiskie materiāli. Priekšmetu skolotājiem pieeja visām darba burtnīcām un citiem mācību materiāliem.
2. Daiļliteratūras izsniegšana. Iespēja iepazīties ar visām jaunākajām iegādātajām grāmatām. To apskate, kā arī konsultācija par grāmatas saturu.
3. Mācību materiālu izsniegšana un meklēšana atbilstoši tēmai. Konsultācijas ar skolēniem par nepieciešamajiem materiāliem, ieteikumi, kur meklēt!
4. Darbs ar datoriem, interneta vietnēm. Lasītavā pieejams dators.
5. Mācību literatūras un daiļliteratūras, žurnālu un laikrakstu abonēšana, pasūtīšana, iegāde. Mācību literatūra tiek iegādāta atbilstoši programmai, katrā mācību priekšmetā. Žurnāli un avīzes atbilstoši skolēnu vecuma grupām. Kā rī mācību materiālu pilnveidošanai.
6. Periodikas reklamēšana un piedāvāšana dažādu mācību materiālu un stundu aktivitātēm, nodarbēm. Žurnālu stends lasītavā, kā arī mācību kabinetos.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2156

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

31

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

30

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

8

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

293

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

178

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

115

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

701

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

559

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 334
Seriālizdevumi 367
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 287
Bērnu grāmatas 246

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

75

Izslēgto dokumentu kopskaits:

264

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3821

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 75 264 3821
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 65 178 1646
Bērnu grāmatas 10 86 2175

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi: