Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012534

Adrese:

Zemgaļu iela 7, Mežotne, Mežotnes pag., Bauskas nov., LV-3918

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 27738700 63928936 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Graudiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

119

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.03.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1190

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3627

Akreditācijas datums:

20.06.2018

Akreditācijas termiņš:

15.05.2014

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 14:30 15:30
Trešdiena 14:30 15:30
Ceturtdiena 14:30 15:30
Papildu informācija:

Papildus bibliotekārās stundas 2 mēnesī

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Spēļu pēcpusdienas, Dažādu materiālu gatavošana mācību stundām, un ārpusstundu darbam. Dekorāciju veidošana, kādai noteiktai tēmai. Skolēni brīvajā laikā, pēc mācību stundām apmeklē lasītavu. Atbilstoši vecuma grupa tiek radītas spēles un izspēlētas jau sagatavotās.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
2
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Teritorijas kopējā platība (m2):

2156

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

31,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

40

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

684

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

310

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

374

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

993

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

600

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 321
Seriālizdevumi 672
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1563
Bērnu grāmatas 700

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

154

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2040

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3967

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 2040 3967
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 88 1748 1726
Bērnu grāmatas 66 292 2241

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

0