Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012656

Adrese:

Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63723045 27234205 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Z.Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1545

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4032

Akreditācijas datums:

15.02.2020

Akreditācijas termiņš:

14.02.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1893

Darbība:

Atbalsts izglītības programmas īstenošanai. Lasītprasmes veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 10:30
Pirmdiena 12:00 13:00
Ceturtdiena 11:20 13:20
Piektdiena 9:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu izsniegšana
2 Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju izmantošana.
3 Periodiskie izdevumi Lasītājiem pieejami četri izdevumi (avīzes, žurnāli)
4 Informācija par jaunieguvumiem Informācijas sniegšana vai jaunieguvumu izstādes veidošana, kā arī tiek sniegta individuāla informācija pedagogiem un izglītojamiem.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

28

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

148

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

120

Pārējie:

28

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

876

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

346

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

530

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1580

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1288

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1424
Seriālizdevumi 156
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1298
Bērnu un jauniešu grāmatas 126

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

302

Izslēgto dokumentu kopskaits:

450

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4658

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 298 446 4658
Seriālizdevumi 4 4 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 274 446 1933

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1