Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012656

Adrese:

Skolas iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 27234205 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājas lapā
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zinta Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4512900881

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.06.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1545

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4032

Akreditācijas datums:

15.12.2020

Akreditācijas termiņš:

14.12.2026

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 09:00
Otrdiena 13:00 15:00
Trešdiena 13:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu izsniegšana
2. Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju izmantošana
3. Periodiskie izdevumi Lasītājiem pieejami četri izdevumi (avīzes, žurnāli)
4. Informācija par jaunieguvumiem Informācijas sniegšana vai jaunieguvumu izstādes veidošana, kā arī tiek sniegta individuālā informācija pedagogiem un izglītojamiem.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Mežinieku pamatskola Pašvaldības īpašums 1893

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

33,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

151

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

125

Pārējie:

26

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

957

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

355

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

602

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1723

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1312

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1561
Seriālizdevumi 162
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 1312
Bērnu un jauniešu grāmatas 137

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

294

Izslēgto dokumentu kopskaits:

172

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

4780

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 290 168 4780
Seriālizdevumi 4 4 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 257 168 2022

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1