Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012656

Adrese:

Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63723045 27234205 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Z.Puriņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1545

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

4032

Akreditācijas datums:

15.02.2020

Akreditācijas termiņš:

14.02.2026

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1893

Darbība:

Atbalsts izglītības programmas īstenošanai. Lasītprasmes veicināšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:30 15:30
Piektdiena 9:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu izsniegšana
2 Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju, mākslas albūmu izmantošana
3 Periodiskie izdevumi Lasītājiem pieejami seši izdevumi (avīzes, žurnāli)
4 Informācija par jaunieguvumiem Informācijas sniegšana vai jaunieguvumu izstādes veidošana, kā arī tiek sniegta individuāla informācija pedagogiem un izglītojamiem.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

28

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

764

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

218

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

546

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1524

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1246

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1368
Seriālizdevumi 156
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1202
Bērnu grāmatas 322

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

549

Izslēgto dokumentu kopskaits:

175

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4806

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 543 169 4806
Seriālizdevumi 6 6 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 532 169 2105
Bērnu grāmatas 0 0 1346

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1