Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012898

Adrese:

Skola, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4826

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64829636
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Lubānas novada pašvaldība
Iestādes vietne Meirānu Oskara Kalpaka pamatskola
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dina Sestule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055328

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1342

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3010

Akreditācijas datums:

19.12.2014

Akreditācijas termiņš:

22.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1825

Sākums:

Pirmās ziņas par skolas bibliotēku minētas 1920.-1940.gados. Tolaik pastāvēja "Grāmatu lasītāju draugu biedrība", kas atradās skolā un to vadīja skolotāji. Grāmatas tika iepirktas par lasītāju biedru naudu, un tās varēja lasīt šīs biedrības biedri. Kara gados cieta gan skola, gan skolas bibliotēka, un skolas bibliotēkas darbība atsākās 50.gados. Pirmais ieraksts skolas bibliotēkas "Grāmatu fonda inventāra grāmatā" veikts 1958.gadā (citu sīkāku ziņu nav).

Darbība:

Skolas bibliotēka nodrošina bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja apstiprinātajiem bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Organizē literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Apmācības un konsultācijas. Datora un interneta izmantošana Apmācības darbam ar pilnteksta darbībām un konsultācijas darbā ar datoru un internetu. Bezmaksas interneta izmantošana
2. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
3. Pasākumi, tematiskās stundas un izstādes Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi un izstādes. Tematiskās stundas, saskaņotas ar mācību programmas tēmu
4. Grāmatu un periodikas izmantošana Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana lietotājam uz mājām
5. Bibliotekāro stundu vadīšana Ievirze bibliotēkas darbā, Iespēja darboties grāmatu apstrādē, krājuma sakārtošanā
6. Starpbibliotēku aboniments (SBA) Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonimentu
7. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Pa bibliotēkas e-pastu - meiranib@inbox.lv
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

44

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15