Mārkalnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000139

Adrese:

Pūcīte, Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25662273 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sanita Silirova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480447

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0547

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

693A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Mārkalnes pagasta bibliotēka dibināta 1945. gadā. Kopš 2000. gada bibliotēka atrodas Mārkalnes pamatskolas telpās. Sakarā ar skolas likvidāciju ēkā atrodas Mārkalnes bibliotēka, Mārkalnes Feldšerpunkts un Sabiedrības centrs. Mārkalnes pagasta bibliotēkas attālums no Alūksnes novada centra ir 14 km.

Darbība:

Mārkalnes pagasta bibliotēka ir svarīgs kultūras un informācijas centrs pagastā. Tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēka nav tikai grāmatu krātuve, bet arī elektronisko pakalpojumu sniedzēja, bibliotekāro pasākumu piedāvātāja dažādu vecuma iedzīvotājiem. Tā kā bibliotēkas telpās atrodas arī pagasta Vēstures istaba, tad notiek novadpētniecības darbs. 2018.gadā izveidots Grāmatu plaukts "LATVIJAI- 100", kurā katra mājsaimniecība ievieto grāmatu ar ierakstu. Pētām māju vārdus. Bibliotekāre rūpējas, lai bibliotēkā vide būtu sakārtota, izziņu rosinoša. Tiek domāts par jaunu bibliotēkas apmeklētāju piesaisti. Jauniešiem aktuāla E- lasītavas apmeklēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00
Sestdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu( žurnālu un laikrakstu) novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve elektroniskajām datu bāzēm internetā Letonika, LNB, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Datori un Internets Datoru ar interneta pieslēgumu, e- grāmatu lasītāju un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Literatūras izstādes Bibliotēkā ir regulāri skatāmas literatūras un tematiskās izstādes
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Mārkalnes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
7. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
8. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 25662273 vai e-pastu bibl.markalne@aluksne.lv
9. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs (pieteikties pa tālruni 25662273).
10. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 25662273 vai e-pastu bibl.markalne@aluksne.lv, vai apmeklē bibliotēku "Pūcītē" Mārkalnes pagastā Alūksnes novadā.
11. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu bibl.markalne@aluksne.lv
12. Informācija par pagastu Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Mārkalnes pagastu. Fondā atrodami raksti gan no preses, gan no dažādām grāmatām. Pēc Mārkalnes pamatskolas likvidācijas Mārkalnes pagasta bibliotēkas telpās iekārtota Vēstures istaba.
13. Pasākumi Bibliotēka organizē pasākumus par literatūras popularizēšanu gan bērniem, gan pieaugušajiem, dažādas radošās darbnīcas un piedalās kopējos pasākumos ar Mārkalnes tautas namu. Piedāvājam bērniem īpašu nodarbību bibliotēkas E- lasītavā "Palasīsim pasaciņu zivtiņām akvārijā!" Informācija katru mēnesi laikrakstā "Alūksnes Novada Vēstis".
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana un datorizdruka Menlnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,07
2. SBA pakalpojumi Pasta izdevumi, kurus sedz klients pasta izdevumi pēc Latvijas Pasta tarifiem
3. Kopēšana un datorizdruka Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) EUR 0,11
4. Kopēšana un datorizdruka Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(teksts un attēls) EUR 0,14
5. Kopēšana un datorizdruka Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,21
6. Kopēšana un datorizdruka Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,28
7. Kopēšana un datorizdruka Krāsainā A4 formāta lapas viena puse(teksts un attēls) EUR 0,40
8. Kopēšana un datorizdruka Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,60
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1868

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

195

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

35

Pārējie:

160

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3557

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2817

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

740

Virtuālais apmeklējums:

278

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5226

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

357

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1253
Seriālizdevumi 3973
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 376

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 32
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

669

Izslēgto dokumentu kopskaits:

615

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6091

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 144 114 3880
Seriālizdevumi 525 501 2211
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 9 747

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 2 3 5
Teksta dokumenti - Lappuses 6 10 16
Attēlizdevumi 11 11