Mārkalnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000139

Adrese:

"Pūcīte", Mārkalne, Mārkalnes pag., Alūksnes nov., LV-4351

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25662273 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības interneta vietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sanita Silirova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480447

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0547

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

693A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Mārkalnes pagasta bibliotēka dibināta 1945. gadā. Kopš 2000. gada bibliotēka atrodas Mārkalnes pamatskolas telpās. Sakarā ar skolas likvidāciju ēkā atrodas Mārkalnes pagasta bibliotēka, Mārkalnes Feldšerpunkts un Sabiedrības centrs.

Darbība:

Mārkalnes pagasta bibliotēka ir svarīgs kultūras un informācijas centrs pagastā. Tās darbības mērķis ir iedzīvotāju bibliotekārā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēka nav tikai grāmatu krātuve, bet arī elektronisko pakalpojumu sniedzēja, bibliotekāro pasākumu piedāvātāja dažāda vecuma iedzīvotājiem. Tā kā bibliotēkas telpās atrodas arī pagasta Vēstures istaba, tad notiek novadpētniecības darbs. 2019.gadā papildināts Grāmatu plaukts "LATVIJAI- 100" ar māju vārdiem, arhīva materiāliem par mājām un māju stāstiem. Bibliotekāre rūpējas, lai bibliotēkā vide būtu sakārtota, izziņu rosinoša. Bibliotekārs strādā arī kā kultūras darba organizators. Bērniem un jauniešiem aktuāla E- lasītavas apmeklēšana, lasīšana zivīm. Iespējams lasīt e-grāmatas un audio grāmatas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:30 No pl. 11:30 līdz pl. 14:30 pieņemšanas laiks Mārkalnes tautas namā
Trešdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums no pl. 12:00 līdz pl. 12:30
Ceturtdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums no pl. 12:00 līdz pl. 12:30
Piektdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums no pl. 12:00 līdz pl. 12:30
Sestdiena 08:00 16:30 Pusdienu pārtraukums no pl. 12:00 līdz pl. 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu( žurnālu un laikrakstu) novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas. izsniedzam arī audio grāmatas cilvēkiem ar lasīšanas traucējumiem, redzes invalīdiem u.c.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve elektroniskajām datu bāzēm internetā Letonika, LNB, Lursoft laikrakstu bibliotēka
3. Datori un Internets Datoru ar interneta pieslēgumu, e- grāmatu lasītāju un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Literatūras izstādes Bibliotēkā ir regulāri skatāmas literatūras un tematiskās izstādes
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Mārkalnes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Grāmatu, preses izdevumu piegāde dzīvesvietā E-pastā vai pa mob.t. 25662273 iespējams pieteikt sev interesējošo lasāmvielu, ko bibliotekārs piegādās dzīvesvietā 1 reizi mēnesī.
7. Elektroniskais katalogs Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
8. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 25662273 vai e-pastu bibl.markalne@aluksne.lv
9. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs (pieteikties pa tālruni 25662273).
10. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr. 25662273 vai e-pastu bibl.markalne@aluksne.lv, vai apmeklē bibliotēku "Pūcītē" Mārkalnes pagastā Alūksnes novadā.
11. Elektroniskā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu bibl.markalne@aluksne.lv
12. Informācija par pagastu Novadpētniecības krājumā tiek komplektēti materiāli par Mārkalnes pagastu. Fondā atrodami raksti gan no preses, gan no dažādām grāmatām. Pēc Mārkalnes pamatskolas likvidācijas Mārkalnes pagasta bibliotēkas telpās iekārtota Vēstures istaba.
13. Pasākumi Bibliotēka organizē pasākumus par literatūras popularizēšanu gan bērniem, gan pieaugušajiem, dažādas radošās darbnīcas un piedalās kopējos pasākumos ar Mārkalnes tautas namu. Piedāvājam interesentiem ekskursiju pa pagastu un iepazīt ievērojamākos akmeņus pagastā. Informācija katru mēnesi laikrakstā "Alūksnes Novada Vēstis".
14. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana un datorizdruka :
1.1. Menlnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,07
1.2. Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) EUR 0,11
1.3. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(teksts un attēls) EUR 0,14
1.4. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,21
1.5. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) EUR 0,28
1.6. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) EUR 0,40
1.7. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) EUR 0,60
2. SBA pakalpojumi Pasta izdevumi, kurus sedz klients. Pēc Latvijas Pasta tarifiem.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

103

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

171

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

145

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2060

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1875

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

185

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2896

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

148

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 758
Seriālizdevumi 2138
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 0
Bērnu un jauniešu grāmatas 137

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 58
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 24
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 34
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

509

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1288

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5353

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 110 609 3183
Seriālizdevumi 399 679 2161
Audiovizuālie resursi 9
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 25 87

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 14 11 25
Teksta dokumenti - Lappuses 19 16 35
Attēlizdevumi 21 20 41