Mālupes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000138

Adrese:

Austriņi, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64354900 @ 64381065
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Digitālā Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Babule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480095

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0546

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

550A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1916

Sākums:

1916.gadā vēsturiskais bibliotēkas dibinātājs - Mālupes izglītības biedrība "Vārds" Brencos. Pēc pagastu teritorijas sadalīšanas bibliotēka Mālupē darbojās kopš 1947.gada un visu laiku atrodas bijušās Mālupes muižas ēkā, kura celta 1851.gadā. Kopš 1947.gada bibliotēkā ir strādājuši 18 bibliotēkas darbinieki.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais mērķis ir bibliotēkas lietotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, jaunākās nozaru, daiļliteratūras izdevumiem un preses informāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datu bāze Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu ( žurnālu, un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana. Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://aluksne.biblioteka.lv
5. SBA- starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Mālupes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
6. Filmas Skatīties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
7. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu, darbs ar abonētajām datu bāzēm
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Skenēšana Skenēšana 1gb. 0.17EUR
2. Kopiju un izdruku izgatavošana A4 melnbalts 5% -50% pārklājums A4 melnbalts 50% -100% pārklājums A3 melnbalts 5% -50% pārklājums A3 melnbalts 50% -100% pārklājums A4 krāsains 5% -50% pārklājums A4 krāsains 50% -100% pārklājums A3 krāsains 5% -50% pārklājums A3 krāsains 50% -100% pārklājums 1gb. 0.08 EUR 1gb. 0.25 EUR 1gb. 0.17 EUR 1gb. 0.51EUR 1gb. 0.34 EUR 1gb. 0.79EUR 1gb. 0.68 EUR 1gb. 1.57 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1851

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

163

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

286

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Pārējie:

224

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2611

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2299

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

312

Virtuālais apmeklējums:

377

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7972

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

393

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2009
Seriālizdevumi 5963
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 264

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

780

Izslēgto dokumentu kopskaits:

79

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7493

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 245 79 5528
Seriālizdevumi 535 0 1965
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 42 52 1163

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 0
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1