Mālupes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000138

Adrese:

Austriņi, Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25660034 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Babule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480095

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0546

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

550A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1916

Sākums:

1916.gadā vēsturiskais bibliotēkas dibinātājs - Mālupes izglītības biedrība "Vārds" Brencos. Pēc pagastu teritorijas sadalīšanas bibliotēka Mālupē darbojās kopš 1947.gada un visu laiku atrodas bijušās Mālupes muižas ēkā, kura celta 1851.gadā. Kopš 1947.gada bibliotēkā ir strādājuši 18 bibliotēkas darbinieki.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais mērķis ir bibliotēkas lietotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, jaunākās nozaru, daiļliteratūras izdevumiem un preses informāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 13:30
Otrdiena 08:00 13:30
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāze Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika (www.letonika.lv ), Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( www.news.lv )
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
3. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu ( žurnālu, un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana. Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://aluksne.biblioteka.lv
5. SBA- starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Mālupes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
6. Publisko bibliotēku tīkla pakalpojumi Neierobežota piekļuve Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas saturam www.lndb.lv, latviešu filmu portālam www.filmas.lv, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālam www.diva.lv
7. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu, darbs ar abonētajām datu bāzēm
8. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Skenēšana 1 gb. - 0.17 EUR
2. Kopiju un izdruku izgatavošana :
2.1. A4 Melnbalts 5% -50% pārklājums 1gb. 0.08 EUR
2.2. A4 Melnbalts 50% -100% pārklājums 1gb. 0.25 EUR
2.3. A3 Melnbalts 5% -50% pārklājums 1gb. 0.17 EUR
2.4. A3 Melnbalts 50% -100% pārklājums 1gb. 0.51 EUR
2.5. A4 Krāsains 5% -50% pārklājums 1gb. 0.34 EUR
2.6. A4 Krāsains 50% -100% pārklājums 1gb. 0.79 EUR
2.7. A3 Krāsains 5% -50% pārklājums 1gb. 0.68 EUR
2.8. A3 Krāsains 50% -100% pārklājums 1gb. 1.57 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

163

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

270

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

216

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1992

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1775

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

217

Virtuālais apmeklējums:

279

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7867

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

482

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2364
Seriālizdevumi 5503
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 152

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

887

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8380

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 359 5887
Seriālizdevumi 528 2493
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 87 1250

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1