Mālupes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000138

Adrese:

"Māras", Mālupe, Mālupes pag., Alūksnes nov., LV-4358

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25660034 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Babule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009480095

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.11.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0546

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

550A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1916

Sākums:

1916.gadā vēsturiskais bibliotēkas dibinātājs - Mālupes izglītības biedrība "Vārds" Brencos. Pēc pagastu teritorijas sadalīšanas bibliotēka Mālupē darbojās kopš 1947.gada un visu laiku atrodas bijušās Mālupes muižas ēkā, kura celta 1851.gadā. No 2020.gada 5.oktobra bibliotēka darbojas jaunās telpās bijušajā muižas ēkā "Mārās", kas celta 1890.gadā. Kopš 1947.gada bibliotēkā ir strādājuši 18 bibliotēkas darbinieki.

Darbība:

Bibliotēkas galvenais mērķis ir bibliotēkas lietotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem informācijas tehnoloģiju pakalpojumiem, jaunākās nozaru, daiļliteratūras izdevumiem un preses informāciju.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 13:30
Otrdiena 08:00 13:30
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 11:00 19:00
Piektdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāze Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika (www.letonika.lv ), Lursoft Laikrakstu bibliotēka ( www.news.lv )
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā; Bezvadu interneta izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām.
3. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu ( žurnālu, un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana. Nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://aluksne.biblioteka.lv
5. SBA- starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Mālupes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
6. Publisko bibliotēku tīkla pakalpojumi Neierobežota piekļuve Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās bibliotēkas saturam www.lndb.lv, latviešu filmu portālam www.filmas.lv, Latvijas digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālam www.diva.lv
7. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu, darbs ar abonētajām datu bāzēm
8. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Skenēšana 1.gab. 0,17 EUR
2. Kopiju un izdruku izgatavošana :
2.1. A4 melnbalts 5%- 50% pārklājums 1gab - 0.08 EUR
2.2. A4 melnbalts 50%-100% pārklājums 1gab - 0.25 EUR
2.3. A3 melnbalts 5%- 50% pārklājums 1gab - 0.17 EUR
2.4. A3 melnbalts 50%-100% pārklājums 1gab - 0.51 EUR
2.5. A4 krāsains 5%- 50% pārklājums 1gab - 34 EUR
2.6. A4 krāsains 50%- 100% pārklājums 1gab - 0.79 EUR
2.7. A3 krāsains 5% -50% pārklājums 1gab - 0.68 EUR
2.8. A3 krāsains 50% -100% pārklājums 1gab - 1.57 EUR
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

102

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

322

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Pārējie:

282

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2202

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1955

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

247

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7795

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

559

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4367
Seriālizdevumi 3428
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 343

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

823

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1146

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5748

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 294 276 4906
Seriālizdevumi 529 870 830
Audiovizuālie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 27 11 697

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 4 4