Mālpils novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000705

Adrese:

Nākotnes iela 5, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67925390 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Mālpils novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ausma Čīma

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000048627

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1629

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

833A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

14.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Bibliotēku sarakstos kā Mālpils Labdarības bibliotēkas dibināšanas gads norādīts 1922.gads, kad Kultūras fonda dome nolēmusi piešķirt Mālpils Labdarības biedrībai Kultūras fonda bibliotēku. Pirmā pasaules kara laikā bibliotēka tika iznīcināta kopā ar labdarības biedrības namu. Pēckara periodā tās darbība atjaunojās. Otrajā pasaules karā un tam sekojošā politiskā režīma rezultātā bibliotēka zaudēja visu grāmatu fondu. 1945.gadā bibliotēka atkal atsāka darbu. Kopš 1988.gada tā atrodas plašās telpās Kultūras centra ēkā.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu,sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku brīvpieeju un tās izmantošanu un bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu. Bibliotēkas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Bibliotēka piedāvā - universāla satura grāmatu fondu pieaugušajiem un bērniem, preses izdevumus, novadpētniecības materiālus, internetu, kopēšanas, printēšanas un skenēšanas pakalpojumus, kā arī literatūras popularizēšanas pasākumus, organizē ekskursijas pa kultūrvēsturiskām vietām Latvijā. Bibliotēka īsteno valsts līmeņa lasīšanas veicināšanas programmu "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 14:00 18:00 Trešdienās no 10.00-14.00 metodiskais darbs
Ceturtdiena 09:00 19:00
Piektdiena 09:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana Kopēšana A4 formāta lapai no vienas puses 0,10 eiro
2 Kopēšana Kopēšana A4 formāta lapai no divām pusēm 0,15 eiro
3 Kopēšana Kopēšana A3 formāta lapai 0,20 eiro
4 Teksta izdruka Teksta izdruka A4 formāta lapai (melnbalta un krāsaina) 0,10-0,20 eiro
5 Skenēšana
6 Laminēšana A4, A3 izmērs
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

218

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

500

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

248

Pārējie:

252

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7327

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4971

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2356

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10401

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

624

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8101
Seriālizdevumi 2300
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 896

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1016

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1153

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9848

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 365 523 8514
Seriālizdevumi 651 630 1334
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 3 7
Bērnu grāmatas 77 27 1119

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda