Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Koledžu

ISIL kods:

LV-BIB-013388

Adrese:

Kļavu iela 17, Malnava, Malnavas pag., Kārsavas nov., LV-5750

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26161549 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Malnavas koledžas mājas lapa
Citas iestādes vietne Kārsavas novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Miņina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1534002587

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.09.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0903

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

791A

Akreditācijas datums:

16.12.2016

Akreditācijas termiņš:

16.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Pirmās ziņas parādās 1922.gada 10.janvārī pedagoģiskās sēdes protokolā Nr.15

Darbība:

Mācību iestādes bibliotēka, tās struktūrvienība. informatīvi nodrošina koledžas studiju un pētnieciskos procesus atbilstoši studiju programmu virzieniem, līdzdarbojas profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanā. Zinātniskās un mācību literatūras krājumu, daiļliteratūru, periodiskos izdevumus, interneta pieeju izmanto koledžas studenti, profesionālās vidusskolas audzēkņi, lektori, skolotāji, darbinieki, citi interesenti, arī pagasta un novada iedzīvotāji.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un Wi-Fi izmantošana
2. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Bibliotēkā, pa telefonu vai izmantojot internetu
3. Periodiskie izdevumi Lietošana lasītavā, iespēja vecākos izdevumus paņemt lasīšanai uz mājām
4. Bibliogrāfiskās uzziņas Tematiskās un faktogrāfiskās uzziņas izpildām uz vietas, arī pa telefonu vai internetu
5. Apmācības informācijas meklēšanā Interneta resursos, elektroniskajā kopkatalogā,uzziņu literatūrā
6. Literatūras apskati Jaunieguvumu, periodikas, tematiskie literatūras apskati
7. Tematiskie pasākumi Audzēkņiem, studentiem, vietējiem iedzīvotājiem
8. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana un skenēšana Atbilstoši MK noteikumiem Nr.720 Nauda tiek nodota koledžas kasē vienu reizi mēnesī 0.09
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1921

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

159

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

704

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

49

Pārējie:

655

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7095

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6600

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

495

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

16494

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1147

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4707
Seriālizdevumi 11787
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1231
Bērnu grāmatas 8

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

463

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

20507

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 463 0 20507
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 10 0 5818
Bērnu grāmatas 0 0 0

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

0

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 0 0 0
Teksta dokumenti - Lappuses 0 0 0
Attēlizdevumi 0 0 0
Nošu izdevumi 0 0 0
Nošu izdevumi - Lappuses 0 0 0
Kartogrāfiskie izdevumi 0 0 0
Kartogrāfiskie izdevumi - Lappuses 0 0 0
Skaņu ieraksti 0 0 0
Video ieraksti 0 0 0