Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000137

Adrese:

Brenci, Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64354906 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kokatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Baltā

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009479927

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0545

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

549A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

1896.gads, pēc arhīva izziņas 1916.gads

Darbība:

Nodrošināt kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus atbilstoši vietējās sabiedrības pieprasījumam. Attīstīt bibliotēku pakalpojumus un to pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:00-12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu, novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Malienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA), no citām bibliotēkām
6. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas izstādes un ir iespēja apmeklēt pasākumus.
7. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
8. Periodiskie izdevumi Pieejami 16 dažādu nosaukumu periodiskie izdevumi.
9. Informācija par pagastu Novadpētniecības materiāli glabājas novadpētniecības istabā. Materiāli sakārtoti tematiskajās mapēs, albumos un stendos. Apkopotie materiāli stāsta par Malienas cilvēkiem un viņu darbiem, pagasta dzīvi.
10. E- grāmatas Saņemot bibliotēkā autorizācijas datus un reģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv- iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas jebkurā vietā, kur pieejams internets.
11. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs; bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Skenēšana no bibliotēkas krājumiem no apmeklētāja materiāliem Iespēja veikt skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formātā. 0.14 EUR piemēro PVN
2. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem no apmeklētāja materiāliem Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(teksts) 0.07 EUR piemēro PVN
3. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses(teksts) 0.11 EUR piemēro PVN
4. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(teksts un attēls) 0.14 EUR piemēro PVN
5. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(attēls) 0.21 EUR piemēro PVN
6. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Krāsainā A4 formāta lapas viena puse(teksts) 0.28 EUR piemēro PVN
7. Kopiju izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.57 EUR pievieno PVN
8. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas no apmeklētāja materiāliem Krāsainā A4 formāta lapas viena puse(attēls) 0.85 EUR pievieno PVN
9. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Iespieddarbus, kuri nav Malienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu( SBA) Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

185

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

135

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2925

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1849

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1076

Virtuālais apmeklējums:

335

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3097

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

117

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 795
Seriālizdevumi 2302
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 235

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

612

Izslēgto dokumentu kopskaits:

559

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4756

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 173 163 3668
Seriālizdevumi 439 396 1084
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 33 21 450

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2