Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000137

Adrese:

"Brenci", Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25660081 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Baltā

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009479927

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0545

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

549A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

1896.gads, pēc arhīva izziņas 1916.gads

Darbība:

Malienas bibliotēkas darbības mērķis- nodrošināt kvalitatīvus informacionālos pakalpojumus atbilstoši vietējās sabiedrības pieprasījumam.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena Slēgts
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12.00-12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu, novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Malienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA), no citām bibliotēkām
6. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas izstādes un ir iespēja apmeklēt pasākumus.
7. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
8. Periodiskie izdevumi Pieejami 17 dažādu nosaukumu periodiskie izdevumi.
9. Informācija par pagastu Novadpētniecības materiāli glabājas novadpētniecības istabā. Materiāli sakārtoti tematiskajās mapēs, albumos un stendos. Apkopotie materiāli stāsta par Malienas cilvēkiem un viņu darbiem, pagasta dzīvi.
10. E- grāmatas Saņemot bibliotēkā autorizācijas datus un reģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv- iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas jebkurā vietā, kur pieejams internets.
11. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs; bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespēja veikt skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formātā Skenēšana no bibliotēkas krājumiem - 0.14 EUR; no apmeklētāja materiāliem - piemēro PVN
2. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem - 0.07 EUR; no apmeklētāja materiāliem - piemēro PVN
3. Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - 0.11 EUR; no apmeklētāja materiāliem - piemēro PVN
4. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - 0.14 EUR; no apmeklētāja materiāliem - piemēro PVN
5. Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - 0.21 EUR; no apmeklētāja materiāliem - piemēro PVN
6. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - 0.28 EUR; no apmeklētāja materiāliem - piemēro PVN
7. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) Kopiju izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma - 0.57 EUR; no apmeklētāja materiāliem - pievieno PVN
8. Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas - 0.85 EUR; no apmeklētāja materiāliem - pievieno PVN
9. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Iespieddarbus, kuri nav Malienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA). Jāsamaksā pasta izdevumi.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

141

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

109

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

83

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1499

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1381

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

118

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3411

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

103

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1565
Seriālizdevumi 1846
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 207

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

523

Izslēgto dokumentu kopskaits:

771

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4441

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 168 248 3571
Seriālizdevumi 355 523 866
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 32 4 497

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2