Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000137

Adrese:

Brenci, Brenci, Malienas pag., Alūksnes nov., LV-4359

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64354906 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Alūksnes un Apes novadu bibliotēku kokatalogs
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas digitālā kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Baltā

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009479927

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0545

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2014

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

549A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

06.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1896

Sākums:

1896.gads, pēc arhīva izziņas 1916.gads

Darbība:

Malienas bibliotēka ir Alūksnes novada pašvaldības Malienas pagasta pārvaldes struktūrvienība- kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic pagasta iedzīvotāju bibliotekāro, informatīvo apkalpošanu, organizē literatūras popularizēšanas un lasīšanas veicināšanas pasākumus, izstādes. Sadarbojas ar iestādēm un organizācijām, piedalās pagasta kultūras dzīves norisēs, veic bibliotēkas lietotāju konsultēšanu un apmācību IT lietošanā un izmantošanā. Veic kultūras mantojuma iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:00-12.30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu, novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka.
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
4. Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
5. SBA Iespieddarbus, kuri nav Malienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA), no citām bibliotēkām
6. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas izstādes un ir iespēja apmeklēt pasākumus.
7. Filmas Skaties latviešu filmas portālā www.filmas.lv
8. Periodiskie izdevumi Pieejami 16 dažādu nosaukumu periodiskie izdevumi.
9. Informācija par pagastu Novadpētniecības materiāli glabājas novadpētniecības istabā. Materiāli sakārtoti tematiskajās mapēs, albumos un stendos. Apkopotie materiāli stāsta par Malienas cilvēkiem un viņu darbiem, pagasta dzīvi.
10. E- grāmatas Saņemot bibliotēkā autorizācijas datus un reģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv- iespēja bez maksas lasīt e-grāmatas jebkurā vietā, kur pieejams internets.
11. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs; bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Skenēšana no bibliotēkas krājumiem no apmeklētāja materiāliem Iespēja veikt skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formātā. 0.14 EUR piemēro PVN
2. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājumiem no apmeklētāja materiāliem Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(teksts) 0.07 EUR piemēro PVN
3. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Melnbaltā A4 formāta lapas abas puses(teksts) 0.11 EUR piemēro PVN
4. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(teksts un attēls) 0.14 EUR piemēro PVN
5. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Melnbaltā A4 formāta lapas viena puse(attēls) 0.21 EUR piemēro PVN
6. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Krāsainā A4 formāta lapas viena puse(teksts) 0.28 EUR piemēro PVN
7. Kopiju izdruku izgatavošana no bibliotēkas krājuma no apmeklētāja materiāliem Krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.57 EUR pievieno PVN
8. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēkas no apmeklētāja materiāliem Krāsainā A4 formāta lapas viena puse(attēls) 0.85 EUR pievieno PVN
9. Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšana starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Iespieddarbus, kuri nav Malienas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu( SBA) Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1900

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

112

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

129

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2917

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1770

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1147

Virtuālais apmeklējums:

419

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2995

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

182

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 568
Seriālizdevumi 2427
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 141

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

551

Izslēgto dokumentu kopskaits:

680

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4715

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 145 241 3668
Seriālizdevumi 406 439 1043
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 28 14 452

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2