Lubānas novada Meirānu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000564

Adrese:

Meirānu Stacija, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4826

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829640 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dina Sestule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002514653

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1409

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

145A

Akreditācijas datums:

27.11.2013

Akreditācijas termiņš:

27.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Meirānu bibliotēka pirmo reizi minēta 1931.g. 1.janvārī "Latvijas Bibliotēku Padomes gadagrāmata" II (1932.g. 137 lpp.), bet Meirānu bibliotēkas biedrība minēta jau 1914.g. 17.IX avīzē "Cēsu Apskats" Nr. 20

Darbība:

Meirānu bibliotēka apmeklētājiem sniedz bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, organizē literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus, nodrošina bibliotēku kopkataloga veidošanu, brīvpieejas nterneta resursu izmantošanu un maksas kopēšanas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Piektdiena 14:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64829640, e-pastu meiranubibl@inbox.lv
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Meirānu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Grāmatu un periodikas izmantošana Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana lietotājiem uz mājām
9. Pasākumi Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi un izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. kopēšana A4 lapa viena puse 0.07EUR
2. kopēšana A4 krāsu kopija 0.28EUR
3. kopēšana A4 abpusēja 0.11EUR
4. kopēšana A3 viena puse 0.11EUR
5. kopēšana A3 abpusēja 0.18EUR
6. Izdruka no datora A4 melnbalta, viena puse 0.14EUR
7. Izdruka no datora A4 krāsu, viena puse 0.28EUR
8. Izdruka no datora A4 melnbalta abpusēja 0.23EUR
9. Izdruka no datora A4 krāsu, abpusēja 0.57EUR
10. Dokumentu pasūtīšana SBA Pasta izdevumus nosūtīšanai atpakaļ sedz klients
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1936

Teritorijas kopējā platība (m2):

3212

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

79

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

24

Pārējie:

55

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1931

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1589

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

342

Virtuālais apmeklējums:

3385

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2779

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

40

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1042
Seriālizdevumi 1737
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 40

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

446

Izslēgto dokumentu kopskaits:

480

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4276

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3792 140 218 3714
Seriālizdevumi 513 306 262 557
Audiovizuālie resursi 3 3
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 341 11 32 320

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

23

Tematiskie pasākumi:

10

Projektizstrāde:

1