Lubānas novada Meirānu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000564

Adrese:

Meirānu Stacija, Meirāni, Indrānu pag., Lubānas nov., LV-4826

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829640 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Lubānas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Sociālie tīkli www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dina Sestule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002514653

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.01.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1409

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

145B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Meirānu bibliotēka pirmo reizi minēta 1931.g. 1.janvārī "Latvijas Bibliotēku Padomes gadagrāmata" II (1932.g. 137 lpp.), bet Meirānu bibliotēkas biedrība minēta jau 1914.g. 17.IX avīzē "Cēsu Apskats" Nr. 20

Darbība:

Meirānu bibliotēka apmeklētājiem sniedz bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu, organizē literatūru un lasīšanu popularizējošus pasākumus, nodrošina bibliotēku kopkataloga veidošanu, brīvpieejas interneta resursu izmantošanu un maksas kopēšanas, izdrukas pakalpojumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Piektdiena 14:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika un Lursoft laikrakstu datu bāze
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilnteksta un bibliogrāfiskām datu bāzēm un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku
5. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālruni 64829640, e-pastu meiranubibl@inbox.lv vai attālināti elektroniskajā katalogā
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Meirānu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
8. Grāmatu un periodikas izmantošana Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana lietotājiem uz mājām
9. Pasākumi Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi un izstādes
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 lapa, viena puse - 0.07 EUR
2. Kopēšana A4 krāsu kopija - 0.28 EUR
3. Kopēšana A4 abpusēja - 0.11 EUR
4. Kopēšana A3 viena puse - 0.11 EUR
5. Kopēšana A3 abpusēja - 0.18 EUR
6. Izdruka no datora A4 Melnbalta, viena puse - 0.14 EUR
7. Izdruka no datora A4 Krāsu, viena puse - 0.28 EUR
8. Izdruka no datora A4 Melnbalta abpusēja - 0.23 EUR
9. Izdruka no datora A4 Krāsu, abpusēja - 0.57 EUR
10. Dokumentu pasūtīšana SBA Pasta izdevumus nosūtīšanai atpakaļ sedz klients
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

3212

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10