Lizuma pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000313

Adrese:

Akācijas, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., LV-4425

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64497654 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Lizuma pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Gulbenes novada bibliotēka
Sociālie tīkli Lizuma pagasta bibliotēka Facebook
Sociālie tīkli Lizuma pagasta bibliotēka Twitter
Sociālie tīkli Lizuma pagasta bibliotēka Google+
Elektroniskais katalogs Gulbenes novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Evita Dārzniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010215349

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.01.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0425

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

448A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

20.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Bibliotēka pastāv no 1839. gada, kad to izveidojis Tirzas-Velēnas draudzes mācītājs P.E.Šacs. Ar pārtraukumiem darbojusies gan barona Volfa pilī, gan skolas internātā, gan aizsargu namā. Pēc otrā pasaules kara atvērta Lizuma tautas namā, pēc tam 1974. gadā pārcelta uz kolhoza "Spars" jauno kantora ēku, kurā atrodas arī pašlaik. Telpas paplašinātas 2004. gadā, kad bibliotēkā pieejami pirmie datori, un 2012. gadā, kad bibliotēkai ierāda palīgtelpu, kur glabāt periodiku, dubletes un saimniecisko inventāru. 2013. gadā sākta un 2014. gadā pabeigta veco plauktu nomaiņa bibliotēkā. Bibliotēka akreditēta 2015.gadā. 2016. gadā bibliotēka pārcelta uz jaunām telpām tanī pat ēkā.

Darbība:

Galvenais uzdevums - nodrošināt lietotājus ar nepieciešamo informāciju, izmantojot internetu, presi un grāmatas. Sniegt bibliotēkas pakalpojumus: kopēšanu, printēšanu, skenēšanu, laminēšanu, iesiešanu, informācijas meklēšanu no periodikas, grāmatām un izmantojot internetu. Bibliotēka lietotājiem pieejama 5 dienas nedēļā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00 Katra mēneša 1. un 3. piektdiena ir metodiskā diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos pieejamo materiālu izsniegšana uz mājām.
2. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma.
3. Internets un citi pakalpojumi Datorpakalpojumu izmantošana.
4. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas bezvadu internetam ar savu klēpjdatoru, viedtālruni, planšetdaroru.
5. Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana.
6. Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanu
7. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
8. Starpbibliotēku abonements Bibliotēkas krājumā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā.
9. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistisko datu krājumu u.c. izdevumu - tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Informācijas izdruka Melnbalta A4 formāta 1 lappuse EUR 0.08
2. Informācijas izdruka Krāsaina A4 formāta 1 lappuse EUR 0.14-0.53
3. Fotoattēla izdruka Krāsaina fotoattēla izdruka A4 lapa EUR 0.53
4. Fotoattēla izdruka Melnbalta fotoattēla izdruka A4 lapa EUR 0.53
5. Kopēšana melnbalta A4 formāta 1 lappuse EUR 0.03
6. Kopēšana melnbaltas A4 lapas abas puses EUR 0.06
7. Fotoattēla kopēšana melnbalta A4 lapas viena puse vai abas puses EUR 0.08-0.16
8. Laminēšana A4 formāta 1 lappuse EUR 0.53
9. Skenēšana Attēla un teksta skenēšana viena lapa EUR 0.06
10. Informācijas izdruka melnbalta A3 formāta lapas viena puse EUR 0.16
11. Informācijas izdruka krāsaina A3 formāta lapas viena puse EUR 1,04
12. Kopēšana melnbalta A3 formāta lapas viena puse vai abas puses EUR 0.03 - 0.08
13. Fotoattēla izdruka krāsaina A3 viena lapa EUR 1.04
14. Brošēšana ar spirāli 1-200 lapām EUR 1.22 - 2.13
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Teritorijas kopējā platība (m2):

6000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

137

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

488

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

167

Pārējie:

321

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6239

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4551

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1688

Virtuālais apmeklējums:

2606

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8736

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

761

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5383
Seriālizdevumi 3353
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 751

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

810

Izslēgto dokumentu kopskaits:

766

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9135

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 341 278 7021
Seriālizdevumi 455 488 2095
Audiovizuālie resursi 2 7
Pārējie dokumenti 12 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 93 75 880

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

45

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti 26 26
Teksta dokumenti - Lappuses 80 80
Attēlizdevumi 19 19