Līvānu novada Centrālās bibliotēkas Druvas bibliotēka [reorganizēta, Līvānu NCB Rožupes bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts]

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Ārējās apkalpošanas punkts

ISIL kods:

LV-BIB-000613

Adrese:

Mežancāni, Mežancāni, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00
Papildus informācija:

Mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana /datorizdruka A4 formāts 1lapa(melnbalta) no vienas puses 0.06 EUR
2. Datorizdruka A4 formāta 1lapa (krāsaina) 0.30 EUR
3. Kopēšana / Datorizdruka A4 formāta 1lapa(melnbalta) no abām pusēm 0.10 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Teritorijas kopējā platība (m2):

1061

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

21

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4

Pārējie:

17

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

100

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

97

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

332

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

35

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 197
Seriālizdevumi 132
Kartogrāfiskie materiāli 3

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 80
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 70

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

230

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1959

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2193

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2831 34 1535 1330
Seriālizdevumi 1077 196 420 853
Audiovizuālie resursi 2 1 1
Kartogrāfiskie materiāli 4 4
Nošizdevumi 6 2 4
Elektroniskie resursi 2 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 576 5 225 356

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

20