Līgatnes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000213

Adrese:

Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25619107 @
Novada domē 64153176 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Līgatnes novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook - Līgatnes takas
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Židaua

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000078068

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0756

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

287A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Līgatnes pilsētas bibliotēka ir Līgatnes novada domes struktūrvienība. Tā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma, galvenokārt iespieddarbu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas pieejamību un izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 16:30
Otrdiena 8:30 16:30
Trešdiena 8:30 18:00
Ceturtdiena 8:30 16:30
Piektdiena 8:30 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbi, kuri nav Līgatnes pilsētas bibliotēkā, var pasūtīt izmantojot SBA
3 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
4 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5 Datu bāzes Lursoft, Letonika.lv, News.lv, Periodika.lv, Filmas.lv, Diva.lv
6 Attālināta pieeja Bibliotēka piedāvā Letonikas datubāzes attālinātu pieeju, izsniedzot ieejas datus
7 E-grāmatu bibliotēka Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – "3td* e-GRĀMATU bibliotēka" vietnē www.3td.lv.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana A4 formāts, melnbalts A4 formāts, krāsains EUR 0.16 EUR 0.60
2 Printēšana A4 formāts, melnbalts A4 formāts, krāsains EUR 0.16 EUR 0.60
3 Skenēšana A4 formāts EUR 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Līgatnes novada kultūras nams Spriņģu iela 4, Līgatne Pašvaldības īpašums 1897

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

317

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

104

Pārējie:

213

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4954

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4017

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

937

Virtuālais apmeklējums:

371

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6639

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

602

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4067
Seriālizdevumi 2559
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 11
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5
Bērnu grāmatas 602

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 289
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 230
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

554

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1327

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5575

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 166 710 4740
Seriālizdevumi 388 616 775
Audiovizuālie resursi 28
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 1 21
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 5
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 17
Bērnu grāmatas 20 35 819

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda