Līgatnes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000213

Adrese:

Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25619107 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Līgatnes novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook - Līgatnes takas
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Židaua

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000058004

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0754

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

286A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Līgatnes pagasta bibliotēka dibināta 1931.g. kā Paltmales Saviesīgās biedrības bibliotēka. 1931.g. 13. februārī Paltmales Saviesīgās biedrības valdes pilnvarotais Jānis Mūrmanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 699 grāmatas.

Darbība:

Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši , studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas , pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas , periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Domubiedru tikšanās vieta.Izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas , bibliotēka kļūst par tiltu starp informācijas lietotāju un visu plašo pasauli.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 18:00
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbi, kuri nav Līgatnes pilsētas bibliotēkā, var pasūtīt izmantojot SBA
3 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
4 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5 Datu bāzes Lursoft, Letonika.lv, News.lv, Periodika.lv, Filmas.lv, Diva.lv
6 Attālināta pieeja Bibliotēka piedāvā Letonikas datubāzes attālinātu pieeju, izsniedzot ieejas datus
7 E-grāmatu bibliotēka Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – "3td* e-GRĀMATU bibliotēka" vietnē www.3td.lv.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana A4 formāts, melnbalts A4 formāts, krāsains EUR 0.16 EUR 0.60
2 Printēšana A4 formāts, melnbalts A4 formāts, krāsains EUR 0.16 EUR 0.60
3 Skenēšana A4 formāts EUR 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Līgatnes novada kultūras nams Spriņģu iela 4, Līgatne Pašvaldības īpašums 1897

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

317

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

104

Pārējie:

213

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4954

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4017

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

937

Virtuālais apmeklējums:

371

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6639

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

602

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4067
Seriālizdevumi 2559
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 11
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 5
Bērnu grāmatas 602

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 289
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 230
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 59

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

554

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1327

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5575

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 166 710 4740
Seriālizdevumi 388 616 775
Audiovizuālie resursi 28
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 1 21
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 5
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 17
Bērnu grāmatas 20 35 819

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda