Līgatnes novada Līgatnes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000213

Adrese:

Spriņģu iela 4, Līgatne, Līgatnes nov., LV-4110

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25619107 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Iestādes vietne Līgatnes novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook - Līgatnes takas
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Židaua

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000058004

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0754

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

286A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Līgatnes pagasta bibliotēka dibināta 1931.g. kā Paltmales Saviesīgās biedrības bibliotēka. 1931.g. 13. februārī Paltmales Saviesīgās biedrības valdes pilnvarotais Jānis Mūrmanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 699 grāmatas.

Darbība:

Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši , studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas , pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas , periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Domubiedru tikšanās vieta.Izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas , bibliotēka kļūst par tiltu starp informācijas lietotāju un visu plašo pasauli.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 16:30
Trešdiena 08:30 18:00
Ceturtdiena 08:30 16:30
Piektdiena 08:30 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbi, kuri nav Līgatnes pilsētas bibliotēkā, var pasūtīt izmantojot SBA
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5. Datu bāzes Lursoft, Letonika.lv, News.lv, Periodika.lv, Filmas.lv, Diva.lv
6. Attālināta pieeja Bibliotēka piedāvā Letonikas datubāzes attālinātu pieeju, izsniedzot ieejas datus
7. E-grāmatu bibliotēka Visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās lasītājiem tiek piedāvāts jauns, inovatīvs pakalpojums – "3td* e-GRĀMATU bibliotēka" vietnē www.3td.lv.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana:
1.1. A4 formāts, Melnbalts EUR 0.16
1.2. A4 formāts, Krāsains EUR 0.60
2. Printēšana:
2.1. A4 formāts, Melnbalts EUR 0.16
2.2. A4 formāts, Krāsains EUR 0.60
3. Skenēšana A4 formāts EUR 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Līgatnes novada kultūras nams Spriņģu iela 4, Līgatne Pašvaldības īpašums 1897

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

318

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

87

Pārējie:

231

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3262

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2590

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

672

Virtuālais apmeklējums:

467

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5496

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

602

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3582
Seriālizdevumi 1905
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 4
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 12
Bērnu grāmatas 435

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 291
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 258
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

582

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1314

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4843

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 221 928 4033
Seriālizdevumi 361 382 754
Audiovizuālie resursi 28
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 4 17
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 5
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 17
Bērnu grāmatas 23 160 682

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1