Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000224

Adrese:

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4108

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25714179 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Instagram konts Līgatnes pagasta bibliotēka
Citas iestādes vietne Cēsu centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Līgatnes novada dome
Elektroniskais katalogs Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēkas katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Vorza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000058004

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0754

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

286A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Līgatnes pagasta bibliotēka dibināta 1931.g. kā Paltmales Saviesīgās biedrības bibliotēka. 1931.g. 13. februārī Paltmales Saviesīgās biedrības valdes pilnvarotais Jānis Mūrmanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 699 grāmatas.

Darbība:

Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši , studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas , pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas , periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Domubiedru tikšanās vieta.Izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas , bibliotēka kļūst par tiltu starp informācijas lietotāju un visu plašo pasauli.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu izsniegšana, saņemšana, palīdzība izvēlēties Grāmats ir sakārtotas nodaļās, daiļliteratūrai tiek veikta krāsu kategorizācija lai atvieglotu grāmatu izvēli
2. Visjaunākā informācija par Līgatnes novadu Bibliotēkā katru mēnesi ir pieejama jaunākā "Līgatnes novada ziņas" novada avīze un informatīvā lapiņa "Pasākumi Līgatnes novadā"
3. Datori un internets Pieejami datori ar bezmaksas internetu, kā arī Wifi
5. Konsultācijas un palīdzība Bibliotekārs cenšas palīdzēt jebkuram cilvēkam, dažādos jautājumos, iespēju robežās
4. Datubāzes Bibliotēkā ir pieeja lursoft.lv, news.lv, letonika.lv
6. Videotēka ''Līgatnes pagasts'' 20 videokasetes,kurās ir dokumentēta Līgatnes pagasta kultūras dzīve
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 formāts 0.16
2. Printēšana teksts A4 formāts 0.16
3. Skenēšana 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1935

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

255

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

201

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2340

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2148

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

192

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3531

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

299

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2659
Seriālizdevumi 872
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 461

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 198
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 149
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 49

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

533

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1034

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5180

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 233 738 4522
Seriālizdevumi 300 290 637
Audiovizuālie resursi 1 2
Kartogrāfiskie materiāli 3 6
Nošizdevumi 11
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 32 692

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google