Līgatnes novada Līgatnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000224

Adrese:

Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Līgatnes nov., LV-4108

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25714179 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Instagram konts Līgatnes pagasta bibliotēka
Citas iestādes vietne Cēsu centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Līgatnes novada dome
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Vorza

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000058004

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0754

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

286A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Līgatnes pagasta bibliotēka dibināta 1931.g. kā Paltmales Saviesīgās biedrības bibliotēka. 1931.g. 13. februārī Paltmales Saviesīgās biedrības valdes pilnvarotais Jānis Mūrmanis parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 699 grāmatas.

Darbība:

Līgatnes pagasta bibliotēka ir vietējas nozīmes publiska bibliotēka, kura ir ieinteresējusi un piesaistījusi daudzveidīgu lasītāju loku ar piedāvātās literatūras klāstu- gan dvēselei, gan pie kafijas tases, gan izglītībai. Skolas vecuma bērni un jaunieši , studenti, bezdarbnieki, pirmspensijas , pensijas vecuma lasītāji bibliotēkā lasa ne tikai grāmatas , periodiku, bet izmanto arī jauno tehnoloģiju plašo piedāvājumu. Bibliotēka pagastā ir kultūrvides veidotāja , veic iedzīvotāju tālākizglītību, kultūras vērtību apriti un saglabāšanu. Domubiedru tikšanās vieta.Izmantojot jaunās informācijas tehnoloģijas , bibliotēka kļūst par tiltu starp informācijas lietotāju un visu plašo pasauli.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu izsniegšana, saņemšana, palīdzība izvēlēties Grāmats ir sakārtotas nodaļās, daiļliteratūrai tiek veikta krāsu kategorizācija lai atvieglotu grāmatu izvēli
2. Visjaunākā informācija par Līgatnes novadu Bibliotēkā katru mēnesi ir pieejama jaunākā "Līgatnes novada ziņas" novada avīze un informatīvā lapiņa "Pasākumi Līgatnes novadā"
3. Datori un internets Pieejami datori ar bezmaksas internetu, kā arī Wifi
5. Konsultācijas un palīdzība Bibliotekārs cenšas palīdzēt jebkuram cilvēkam, dažādos jautājumos, iespēju robežās
4. Datubāzes Bibliotēkā ir pieeja lursoft.lv, news.lv, letonika.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 formāts 0.16
2. Printēšana teksts A4 formāts 0.16
3. Skenēšana 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

238

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

197

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2422

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2198

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

224

Virtuālais apmeklējums:

733

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3255

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

233

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2283
Seriālizdevumi 970
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4
Bērnu grāmatas 307

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 111
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 63
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 48

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

532

Izslēgto dokumentu kopskaits:

805

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4907

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 227 471 4286
Seriālizdevumi 305 332 602
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 2 4
Nošizdevumi 11
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 21 114 602

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1