Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000569

Adrese:

"Pumpuri 3" - 8, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26393257 @
Bibliotēkā 26393257 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056068

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1308

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

149B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1898

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1898.gadā. No 1867.gada līdz 1898.gadam Mēdzūlas muižas "ziedu laiki"bijuši gan vecā, gan jaunā Loptinga valdīšanas laikā. 19.gadsimta otrajā pusē nodibina lasīšanas biedrību. Tās priekšnieks bijis pagasta vecākais Andrejs Puksis.

Darbība:

Bibliotēka ir vietējās nozīmes pašvaldības publiskā bibliotēka, kura veic bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, uzziņu, informācijas un novadpētniecības darbu, nodrošina bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, piedāvā grāmatas, seriālizdevumus, bezmaksas datu bāzes Letonika un Lursoft, nodrošina valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību, kopēšanas, skenēšanas un drukāšanas pakalpojumus, sniedz ziņas par jaunieguvumiem, rīko izstādes, iesaista lasītājus konkursos, izmanto starpbibliotēku abonementu, apmeklē profesionālās pilnveides pasākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 14:30
Otrdiena 10:00 14:30
Trešdiena 10:00 14:30
Piektdiena 10:00 14:30
Sestdiena 10:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Lasītāju reģistrācija bibliotēkā Bibliotēkā reģistrētais lietotājs var izmantot visus bibliotēkas sniegtos pakalpojumus
2. Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās Literatūras izsniegšana uz mājām
3. Informācija Madonas reģiona bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā Elektroniskajā katalogā iespējams meklēt konkrētus izdevumus
4. Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošana Bezmaksas datorpakalpojumu un interneta izmantošana
5. Uzziņas un konsultācijas Iegūt informāciju par bibliotēkas darba kārtību, pakalpojumiem, par konkrētu izdevumu bibliotēkas krājumā. Konsultācijas informācijas meklēšanā
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Mēdzūlas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot SBA
7. Bibliotēkas jaunieguvumu un tematiskās izstādes Bibliotēkā lasīšanu popularizējoši pasākumi
8. Lasītāju apkalpošana mājās Apkalpošana mājās, ja slimības vai ierobežotas pārvietošanās dēļ, lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus
9. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft
10. Grāmatu rezervēšana, pagarināšana Rezervācija attālināti, saņemot autorizācijas datus, nodošanas termiņa pagarināšana
11. e-Grāmatu bibliotēka Piekļuve 3 td grāmatas lasīšanai
12. Novadpētniecības mapes Novadpētniecības kolekcijas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem:
1.1. A4 formāts - Melnbalts 1 lpp. 0.07
1.2. A4 formāts - Melnbalts abas puses 0.14
.
Pasūtīšana SBA kārtā Starpbibliotēku abonents. Pasta izdevumi.
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

420

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

53

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1

Pārējie:

52

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1251

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1250

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3585

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 956
Seriālizdevumi 2629

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 300
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 278
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

262

Izslēgto dokumentu kopskaits:

243

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

2836

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 87 66 1951
Seriālizdevumi 173 177 869
Audiovizuālie resursi 4
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 2 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 40

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1