Liezēres pagasta Mēdzūlas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000569

Adrese:

Pumpuri 3-8, Liezēres pag., Madonas nov., LV-4884

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26393257 @
Bibliotēkā 26393257 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Indra Goba

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000056068

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1308

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

149A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1898

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1898.gadā. No 1867.gada līdz 1898.gadam Mēdzūlas muižas "ziedu laiki"bijuši gan vecā, gan jaunā Loptinga valdīšanas laikā. 19.gadsimta otrajā pusē nodibina lasīšanas biedrību. Tās priekšnieks bijis pagasta vecākais Andrejs Puksis.

Darbība:

Bibliotēka ir vietējās nozīmes pašvaldības publiskā bibliotēka, kura veic bibliotēkai nepieciešamo iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu, uzziņu, informācijas un novadpētniecības darbu, nodrošina bibliotēkas lietotājiem bezmaksas pieeju internetam un vispārpieejamiem elektroniskās informācijas resursiem, piedāvā grāmatas, seriālizdevumus, bezmaksas datu bāzes Letonika un Lursoft, iespieddarbus vecākajiem lasītājiem, nodrošina valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību. kopēšanas, skenēšanas un drukāšanas pakalpojumus, sniedz ziņas par jaunieguvumiem, rīko izstādes, iesaista lasītājus konkursos, izmanto starpbibliotēku abonementu, apmeklē profesionālās pilnveides pasākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 14:30
Otrdiena 10:00 14:30
Trešdiena 10:00 14:30
Piektdiena 10:00 14:30
Sestdiena 10:00 14:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Lasītāju reģistrācija bibliotēkā Bibliotēkā reģistrētais lietotājs var izmantot visus pakalpojumus, kas norādīti bibliotēkas izmantošanas noteikumos
Grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās Literatūras izsniegšana uz mājām
Informācija Madonas NB elektroniskajos katalogos Elektroniskajos katalogos iespējams meklēt konkrētus izdevumus
Informācijas tehnoloģiju un interneta lietošana Bezmaksas datorpakalpojumu un interneta izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Iegūt informāciju par bibliotēkas darba kārtību, pakalpojumiem, par konkrētu izdevumu bibliotēkas krājumā. Konsultācijas informācijas meklēšanā
Starpbibliotēku abonoments Iespieddarbus, kuri nav Mēdzūlas bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot SBA
Bibliotēkas jaunieguvumu un tematiskās izstādes Bibliotēkā lasīšanu popularizējoši pasākumi
Lasītāju apkalpošana mājās Apkalpošana mājās, ja slimības vai ierobežotas pārvietošanās dēļ, lasītājs nevar izmantot bibliotēkas pakalpojumus
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā- Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopija,izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts melnbalts 1 lpp A4 formāts melnbalts abas puses A4 formāts krāsains 1 lpp A4 formāts krāsains abas puses 0.07 0.14 0.28 0.57
Pasūtīšana SBA ( Starpbibliotēku abonents) kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Teritorijas kopējā platība (m2):

420

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

73

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2

Pārējie:

71

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1765

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1718

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

47

Virtuālais apmeklējums:

210

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5253

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

77

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 900
Seriālizdevumi 4353

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 392
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 379
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

276

Izslēgto dokumentu kopskaits:

321

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2876

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 102 146 1990
Seriālizdevumi 174 175 882
Audiovizuālie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 117 40

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1