Liepnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000136

Adrese:

Liepnas vidusskola, Liepna, Liepnas pag., Alūksnes nov., LV-4354

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 23372661 26444956 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēka
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Paia

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

Nr.9000980057

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0544

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.05.2015

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

692A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

07.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946.gadā, ar Viļakas apriņķa IK lēmumu un nosaukta „Liepnas pagasta bibliotēka”. Pagasta bibliotēka no 2003.gada atrodas Liepnas vidusskolas ēkā. 2007.gadā bibliotēkas rīcībā jau bija 8 datori. Katru gadu piedalāmies KKF mērķaprogrammā „Bērnu žūrija”.

Darbība:

Liepnas pagasta bibliotēkas misija: iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Svarīgi ar krājumā iekļautajiem materiāliem, elektroniskajiem resursiem, tehnoloģiju iespējām veidot informācijas un kultūrvides telpu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Piektdiena 8:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika- www.letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana bibliotēkā; bezvadu interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām;, pieteikties pa tālruni 64329307, 26444956 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni: 23372661 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv
5. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs (pieteikties pa tālr. 64329307, 26444956 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Liepnas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Elektroniskais katalogs Apmeklējiet http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx . Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos, konsultācijas darbam ar datoru un internetu (pieteikties pa tālr. 23372661 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv )
9. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas literatūras izstādes un ir iespēja apmeklēt pasākumus
10. Filmas Skaties latviešu filmas www.filmas.lv
11. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr.23372661 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv
12. Elektronisikā dokumentu piegāde Pēc lietotāju pieprasījuma piedāvājam atsevišķu rakstu kopiju (no bibliotēkas krājuma) piegādi, izmantojot e-pastu. Rakstīt uz e-pastu: bibl.liepna@aluksne.lv
13. Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,07
2. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A4 formāta lapas abas puses (teksts) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,11
3. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,14
4. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,21
5. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,28
6. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, krāsainā A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,57
7. Kopiju, izdruku izgatavošana Kopija, izdruka, krāsainā A4 formāta lapas viena puse (attēls) PVN netiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja kopijas, izdrukas tiek veiktas no citiem informācijas resursiem EUR 0,85
8. Kopiju, izdruku izgatavošana Iespēja veikt skenēšanas darbus, informāciju saglabājot digitālā formātā PVN netiek piemērots, ja skenēšana tiek veikta no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem PVN tiek piemērots, ja skenēšana tiek veikta no citiem informācijas resursiem EUR 0,14
9. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Alūksnes un Apes novadu bibliotēku krājumos, var pasūtīt no citām bibliotēkām, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) pasta izdevumi
10. Nozaudētās lasītāju kartes atjaunošana Iespēja saņemt jaunu lasītāja karti nozudētās vietā EUR 0,28 + PVN
11. Drukas pakalpojums, A4 krāsains, 5-50% pārklājums Drukas pakalpojums, A4 krāsains, 5-50% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,28 EUR 0,34 (ar PVN)
12. Drukas pakalpojums, A4 krāsains, 50- 100% pārklājums Drukas pakalpojums, A4 krāsains, 50- 100% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,28 EUR 0,34 (ar PVN)
13. Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 5-50% pārklājums Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 5-50% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,07 EUR 0,08 (ar PVN)
14. Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 50- 100% pārklājums Drukas pakalpojums, A4 melnbalts, 50- 100% pārklājums uz ERAF projekta "Publiskās interneta pieejas punktu attīstība Alūksnes novadā" iekārtas EUR 0,21 EUR 0,25 (ar PVN)
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

343

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

102

Pārējie:

241

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4723

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1958

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2765

Virtuālais apmeklējums:

1397

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5265

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2987

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4498
Seriālizdevumi 767
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2087

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

412

Izslēgto dokumentu kopskaits:

236

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7453

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 182 236 6557
Seriālizdevumi 230 896
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 28 15 1018

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2