Liepnas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000136

Adrese:

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 23372661 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Alūksnes novada pašvaldības interneta vietne
Citas iestādes vietne Alūksnes pilsētas bibliotēkas interneta vietne
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Alūksnes reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Paia

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000980057

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.01.2011

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0544

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.05.2015

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

692A

Akreditācijas datums:

06.06.2016

Akreditācijas termiņš:

07.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946.gadā, ar Viļakas apriņķa IK lēmumu un nosaukta „Liepnas pagasta bibliotēka”. Pagasta bibliotēka no 2003.gada atrodas Liepnas vidusskolas ēkā. 2007.gadā bibliotēkas rīcībā jau bija 8 datori. Katru gadu piedalāmies KKF mērķaprogrammā „Bērnu žūrija”.

Darbība:

Liepnas pagasta bibliotēkas misija: iekļauties tālākajā sabiedrības informatizācijas procesā, veicināt uz zināšanām balstītas sabiedrības attīstību, piedāvāt un nodrošināt to informāciju, ko vēlas saņemt lietotāji, nodrošināt kulturālu, saturīgu laika pavadīšanu. Svarīgi ar krājumā iekļautajiem materiāliem, elektroniskajiem resursiem, tehnoloģiju iespējām veidot informācijas un kultūrvides telpu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 16:00
Ceturtdiena 8:00 16:00
Papildu informācija:

Slēgta: piektdiena, sestdiena, svētdiena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu (žurnālu un laikrakstu), novadpētniecības materiālu un citu izdevumu krājums bērniem un pieaugušajiem, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve autorizētajām datu bāzēm internetā- Letonika- www.letonika.lv, Lursoft Laikrakstu bibliotēka www.news.lv
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana bibliotēkā; bezvadu interneta bezmaksas izmantošana bibliotēkas telpās un ārpus tām;, pieteikties pa tālruni 23372661 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni: 23372661 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv
5. Konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām; Konsultācijas iedzīvotājiem datora un interneta lietošanas pamatprasmēs (pieteikties pa tālr. 23372661 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Liepnas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
7. Elektroniskais katalogs Apmeklējiet http://aluksne.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx . Elektroniskais katalogs nodrošina informācijas meklēšanu Alūksnes un Apes novadu bibliotēku elektroniskajos katalogos un novadpētniecības datu bāzē.
8. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības informācijas meklēšanā bibliotēkas veidotajās un abonētajās datubāzēs un citos interneta resursos, konsultācijas darbam ar datoru un internetu (pieteikties pa tālr. 23372661 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv )
9. Literatūras izstādes un tematiski pasākumi Bibliotēkā regulāri ir skatāmas tematiskas literatūras izstādes un ir iespēja apmeklēt pasākumus
10. Filmas Skaties latviešu filmas www.filmas.lv
11. Uzziņas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. Zvani/ raksti un jautā pa tālr.23372661 vai e-pastu bibl.liepna@aluksne.lv
12. Elektroniskā dokumentu piegāde Elektroniskā dokumentu piegāde
13. Periodiskie izdevumi Avīzes, žurnāli un citi periodiskie izdevumi.
14. E-grāmatas Saņemot bibliotēkā lietotāja autorizācijas datus un piereģistrējoties E-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv – iespēja bez maksas internetā lasīt e-grāmatas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopiju un izdruku izgatavošana no bibliotēku krājumiem un informācijas resursiem:
1.1 melnbaltā A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.07 EUR (PVN nepiemēro)
1.2 melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) 0.11 EUR (PVN nepiemēro)
1.3 melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.14 EUR (PVN nepiemēro)
1.4 melnbalta A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.21 EUR (PVN nepiemēro)
1.5 krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.28 EUR (PVN nepiemēro)
1.6 krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.57 EUR (PVN nepiemēro)
1.7 krāsaina A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.85 EUR (PVN nepiemēro)
2. Kopiju un izdruku izgatavošana no citiem resursiem:
2.1 melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0.07 EUR (PVN piemēro)
2.2 melnbalta A4 formāta lapas abas puses (teksts) 0.11 EUR (PVN piemēro)
2.3 melnbalta A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.14 EUR (PVN piemēro)
2.4 melnbalta A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.21 EUR (PVN piemēro)
2.5 krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts) 0..28 EUR (PVN piemēro)
2.6 krāsaina A4 formāta lapas viena puse (teksts un attēls) 0.57 EUR (PVN piemēro)
2.7 krāsaina A4 formāta lapas viena puse (attēls) 0.85 EUR (PVN piemēro)
3.1 Skenēšana no bibliotēkas krājumiem 0.14 EUR (PVN nepiemēro)
3.2 Skenēšana no citiem resursiem 0.14 EUR (PVN piemēro)
4.0 Iespieddarbu un citu dokumentu pasūtīšanu starpbibliotēku abonementa kārtā no citām bibliotēkām Pēc Latvijas pasta izcenojumiem atkarībā no pakas svara (PVN nepiemēro)
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

329

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

246

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2119

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1496

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

623

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2704

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

417

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2014
Seriālizdevumi 690
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 433

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

449

Izslēgto dokumentu kopskaits:

217

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7368

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 196 217 6352
Seriālizdevumi 253 0 1015
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 50 27 1116

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 15 15
Attēlizdevumi 36 4 40