Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012913

Adrese:

Ozolu iela 14, Jumprava, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., LV-5022

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65057479 28738531 @ 65057622
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lidija Griķe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1713901

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.11.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1034

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2993

Akreditācijas datums:

05.12.2014

Akreditācijas termiņš:

04.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1975

Sākums:

1975.gada 1. septembrī dibināta Jumpravas pamatskola. Kopš 1994. gada skolas bibliotēka ir vienās telpās ar pagasta bibliotēku. Katra bibliotēka darbojas atsevišķi.

Darbība:

Skolas bibliotēka īsteno skolas licencēto un akreditēto izglītības programmu. Darba programmu veic atbilstoši valstī noteiktām bibliotēku nozares standarta prasībām. Turpinās iekļaušanās kopējā bibliotēku tīklā ALISE.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 15:00
Otrdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Bezvadu interneta bezmaksas izmantošana, konsultācijas
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

138

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

197

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

155

Pārējie:

42

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3246

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

366

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2880

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5082

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4716

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4906
Seriālizdevumi 162
Audiovizuālie resursi 12
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4326

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

345

Izslēgto dokumentu kopskaits:

535

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9775

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 217 401 9744
Seriālizdevumi 124 124
Audiovizuālie resursi 2 31
Elektroniskie resursi 2 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 209 376 4395

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1