Lazdulejas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000163

Adrese:

Administratīvā ēka, Egļuciems, Lazdulejas pag., Balvu nov., LV-4592

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26394292 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Skaidrīte Logina

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0600

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

799A

Akreditācijas datums:

02.10.2018

Akreditācijas termiņš:

02.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945. gads

Darbība:

Nepieciešamība savest kopā iedzīvotājus, lasītājus, apmeklētājus un zināšanas ar mērķi - lai šīs zināšanas radītu garīgu, intelektuālu un sociālu labumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienlaiks - 13:00 - 13:30 Mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
datubāzes www.letonika.lv www.news.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
kopēšana, printēšana A4 EUR 0,09
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1994

Teritorijas kopējā platība (m2):

772,9

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

134

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

117

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2106

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1588

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

518

Virtuālais apmeklējums:

1100

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4090

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

162

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1312
Seriālizdevumi 2778
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 104

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 52
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

331

Izslēgto dokumentu kopskaits:

212

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4455

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3576 96 180 3492
Seriālizdevumi 749 235 32 952
Audiovizuālie resursi 6 6
Elektroniskie resursi 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 490 19 56 453

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

20

Tematiskie pasākumi:

4