Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000807

Adrese:

Vecmokas, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29951674 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. katalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Pavloviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051256

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.05.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1299

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

824A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Tukuma apriņķa DDP izpildu komitejas Kultūras nodaļas 1946.g. tarifikācijas sarakstos ir iekļauta Vecmoku bibliotēka. Pamatojums: 65.fonds, 1.apr., 10.lieta, 30.lpp. Tukuma zonālā arhīva izziņa.

Darbība:

Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieejamību informācijai un resursiem, izglītot un informēt par novitātēm, tā nodrošinot atbalstu apkārtnes iedzīvotājiem un interesentiem. Bibliotēka piedalās sabiedriskajās norises pagasta dzīvē, šeit tiek organizētas izstādes un semināri par dažādām tēmām, kā arī pasākumi, piedaloties Tumes un Degoles pagastu pārvaldes darbiniekiem, Tukuma novadu NVO.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 15:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 15:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1864

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

141

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

128

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1416

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1260

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

156

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4872

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

195

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1580
Seriālizdevumi 3259
Pārējie dokumenti 33
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 167

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 8
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

398

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4088

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 122 3669
Seriālizdevumi 276 418
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 368

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1