Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000807

Adrese:

Vecmokas, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26454277
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lidija Legzdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051256

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.05.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1299

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

824A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Tukuma apriņķa DDP izpildu komitejas Kultūras nodaļas 1946.g. tarifikācijas sarakstos ir iekļauta Vecmoku bibliotēka. Pamatojums: 65.fonds, 1.apr., 10.lieta, 30.lpp. Tukuma zonālā arhīva izziņa.

Darbība:

Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieejamību informācijai un resursiem, izglītot un informēt par novitātēm, tā nodrošinot atbalstu apkārtnes iedzīvotājiem un interesentiem. Bibliotēka piedalās sabiedriskajās norises pagasta dzīvē, šeit tiek organizētas izstādes un semināri par dažādām tēmām, kā arī pasākumi, piedaloties Tumes un Degoles pagastu pārvaldes darbiniekiem, Tukuma novadu NVO.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 9:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana/ saņemšana
2. Datori un internets, Wi Fi
3. Izstādes, pasākumi
4. Datubāzu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Dokumenta kopēšana - Melnbalta A4 formāts no vienas puses - 0.07
2. Dokumenta kopēšana - Melnbalta A4 formāts no abām pusēm - 0.10
3. Dokumenta printēšana - Melnbalta A4 formāts no vienas puses - 0.07
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

83

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Pārējie:

73

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

699

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

612

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

87

Virtuālais apmeklējums:

118

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2185

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

112

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1417
Seriālizdevumi 768
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 49

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

227

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4315

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 29 3698
Seriālizdevumi 198 616
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 5 373

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1