Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000807

Adrese:

Vecmokas, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
28384142
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Līga Belousa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000051256

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.05.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1299

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

824A

Akreditācijas datums:

19.12.2017

Akreditācijas termiņš:

19.12.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Tukuma apriņķa DDP izpildu komitejas Kultūras nodaļas 1946.g. tarifikācijas sarakstos ir iekļauta Vecmoku bibliotēka. Pamatojums: 65.fonds, 1.apr., 10.lieta, 30.lpp. Tukuma zonālā arhīva izziņa.

Darbība:

Bibliotēkas misija ir nodrošināt pieejamību informācijai un resursiem, izglītot un informēt par novitātēm, tā nodrošinot atbalstu apkārtnes iedzīvotājiem un interesentiem. Bibliotēka piedalās sabiedriskajās norises pagasta dzīvē, šeit tiek organizētas izstādes un semināri par dažādām tēmām, kā arī pasākumi, piedaloties Tumes un Degoles pagastu pārvaldes darbiniekiem, Tukuma novadu NVO.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 9:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu, periodisko izdevumu izsniegšana/ saņemšana
2. Datori un internets, Wi Fi
3. Izstādes, pasākumi
4. Datubāzu izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Dokumenta kopēšana - Melnbalta A4 formāts no vienas puses - 0.07
2. Dokumenta kopēšana - Melnbalta A4 formāts no abām pusēm - 0.10
3. Dokumenta printēšana - Melnbalta A4 formāts no vienas puses - 0.07
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

60

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

66

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

120

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

111

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Virtuālais apmeklējums:

27

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1276

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

12

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1140
Seriālizdevumi 136

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

773

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3542

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 773 2925
Seriālizdevumi 616
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 373

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1