Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012895

Adrese:

Jurģkalni, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov., LV-4824

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64807550 26211963 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laimdota Vilciņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4412900119

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1336

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3407

Akreditācijas datums:

12.04.2017

Akreditācijas termiņš:

12.04.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1933

Darbība:

Skolas bibliotēkas darbības mērķi ir līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību programmām, kā arī iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. Bibliotēkas galvenie uzdevumi ir nodrošināt brīvu informācijas pieejamību bibliotēkas lietotājiem; attīstīt skolēnos prasmes iegūt, kritiski izvērtēt un pielietot informāciju; veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos; īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas pasākumus, programmas un projektus; atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā; sadarboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā, reģiona un valsts mēroga bibliotēku informācijas tīklā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:10 08:50
Otrdiena 08:10 08:50
Ceturtdiena 08:10 08:50
Piektdiena 08:10 08:50

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Mācību grāmatu un pamatfonda piedāvājums Skolēni un skolas darbinieki tiek nodrošināti ar periodiku, metodisko literatūru, mācību un daiļliteratūras klāstu.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

69

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

50

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

569

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

219

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

350

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

621

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

472

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 532
Seriālizdevumi 57
Mikroformas 9
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 18
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 500
Bērnu grāmatas 32

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 7
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 7
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

95

Izslēgto dokumentu kopskaits:

408

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

2579

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 93 408 2539
Audiovizuālie resursi 1 11
Kartogrāfiskie materiāli 14
Attēlizdevumi 1 6
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskais krājums (summa) 7
Citi elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 52 1237
Bērnu grāmatas 43 408 1342

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1