Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012895

Adrese:

Jurģkalni, Lazdona, Lazdonas pag., Madonas nov., LV-4824

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64807550 26211963 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laimdota Vilciņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4412900119

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1336

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3407

Akreditācijas datums:

12.04.2017

Akreditācijas termiņš:

12.04.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1933

Darbība:

Skolas bibliotēkas darbības mērķi ir līdzdalība skolas licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību programmām, kā arī iekļaušanās kopējā bibliotēku informācijas sistēmā. Bibliotēkas galvenie uzdevumi ir nodrošināt brīvu informācijas pieejamību bibliotēkas lietotājiem; attīstīt skolēnos prasmes iegūt, kritiski izvērtēt un pielietot informāciju; veicināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos; īstenot skolēnu lasīšanas veicināšanas pasākumus, programmas un projektus; atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā; sadarboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā, reģiona un valsts mēroga bibliotēku informācijas tīklā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:10 08:50
Otrdiena 08:10 08:50
Ceturtdiena 08:10 08:50
Piektdiena 08:10 08:50

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Mācību grāmatu un pamatfonda piedāvājums. Skolēni un skolas darbinieki tiek nodrošināti ar periodiku, metodisko literatūru, mācību un daiļliteratūras klāstu.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6