Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000829

Adrese:

Ezera iela 2A, Launkalne, Launkalnes pag., Smiltenes nov., LV-4718

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64707466 @ 64707461
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Smiltenes novada dome
Citas iestādes vietne Smiltenes novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Pēča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068341

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0447

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

723

Akreditācijas datums:

19.06.2016

Akreditācijas termiņš:

19.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1929

Sākums:

1929. gada 18. aprīlī Brantu izglītības biedrība "Ausma" pilnvarotais pārstāvis Jānis Celmiņš parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 642 sējumus bibliotēkas dibināšanai.

Darbība:

Pagasta kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 pārtraukums 12 -13
Otrdiena 08:00 17:00 pārtraukums 12 -13
Trešdiena 13:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Datubāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogos, e-pakalpojumu izmantošana
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka, kopēšana: melnbalta A4 lapa, teksts - 0.08 EUR
2. Izdruka, kopēšana: melnbalta A4 lapa, teksts un attēls - 0.17 EUR
3. Izdruka, kopēšana: melnbalta A4 lapa, attēls - 0.28 EUR
4. Izdruka, kopēšana: krāsaina A4 lapa, teksts - 0.36 EUR
5. Izdruka, kopēšana: krāsaina A4 lapa, teksts un attēls - 0.52 EUR
6. Izdruka, kopēšana: krāsaina A4 lapa, attēls - 0.86 EUR
7. Kopēšana: melnbalta A3 lapa, teksts - 0.17 EUR
8. Kopēšana: melnbalta A3 lapa, attēls - 0.36 EUR
9. Skenēšana A4 lapa - 0.52 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Smiltenes novada dome
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

158

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

170

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

155

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1941

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1653

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

288

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3377

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

99

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1490
Seriālizdevumi 1886
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 121

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 21
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

452

Izslēgto dokumentu kopskaits:

454

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4231

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 89 142 3468
Seriālizdevumi 363 312 745
Audiovizuālie resursi 7
Elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 9 350

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1