Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Neredzīgo

ISIL kods:

LV-BIB-013485

Adrese:

Bukmuižas iela 20, Rēzekne, LV-4601

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64605281 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Latvijas Neredzīgo bibliotēkas mājas lapa
Vienotais meklētājs Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter.com
Sociālie tīkli Twitter.com
Citas iestādes vietne Rēzeknes Centrālā bibliotēka (baneru slejā)
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Zeltiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

21/943

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.05.1992

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1558

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

847A

Akreditācijas datums:

11.12.2018

Akreditācijas termiņš:

11.12.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1980

Sākums:

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (LNerB) Rēzeknes filiālbibliotēka darbojas sākot ar 1980.gada 15.aprīlī. Tā atrodas vienā ēkā ar Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālo organizāciju un SIA "Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs" Rēzeknes filiāli.

Darbība:

LNerB Rēzeknes filiālbibliotēka ir informācijas, izglītības un kultūras iestāde, kas nodrošina Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Aglonas, Ciblas, Kārsavas, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Preiļu, Riebiņu, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu, Zilupes novadu teritorijās dzīvojošām personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām piemērotā veidā pieejamus bibliotekāros pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti. Tā darbojas arī kā sociālās integrācijas centrs, veicinot neredzīgu, vājredzīgu personu un personu ar citādām lasīšanas grūtībām radošo spēju izpausmes, paaugstinot viņu pašapziņu un pašnoteikšanos, kā arī līdzdarbojas cilvēku ar invaliditāti iekļaušanā sabiedrībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Uzziņas un konsultācijas par bibliotekāro apkalpošanu Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par sniegtajiem pakalpojumiem, arī konsultācijas un uzziņas pa telefonu
Iespieddarbu izsniegšana, rezervēšana, pagarināšana Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai uz vietas un uz mājām, grāmatu rezervēšana pa telefonu, nodošanas termiņa pagarināšana
Grāmatu Braila rakstā un audiogrāmatu nosūtīšana pa pastu Grāmatu Braila rakstā un audiogrāmatu bezmaksas pasta pakalpojumi
Grāmatu Braila rakstā un audiogrāmatu piegāde mājās Grāmatu Braila rakstā un audiogrāmatu piegāde mājās Rēzeknes pilsētā dzīvojošiem lasītājiem, kuri nespēj ierasties paši, piesakot pakalpojumu pa telefonu
Priekšā lasīšana Priekšā lasīšanas pakalpojumu sniegšana gan individuāli ( iepriekš piesakoties), gan grupā
Pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas u.c. Izstādes,literatūru un bibliotēku popularizējoši, kā arī citi tematiski pasākumi, apskati, pārrunas u.c.
Ekskursijas Iepazīšanās ar bibliotēku, tās sniegtajiem pakalpojumiem, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana, specializētā datoraprīkojuma izmantošana ( skaņas un teksta palielinošās datorprogrammas, ar palielinātiem burtiem aprīkotas tastatūras, Braila datortehnika)
Teksta palielināšanas iekārtas Galda lupas un telelupas izmantošana, bibliotekāra konsultācijas darbam ar lupām
Skenēšana, kopēšana, izdrukas Informācijas no bibliotēkas krājuma, no interneta skenēšana, kopēšana, izdrukāšana ( arī Braila rakstā)
Bibliotekāra konsultācijas un apmācība darbā ar datoru Individuālas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām bibliotēkām
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas īrētās telpās Latvijas Neredzīgo biedrībai piederošā ēkā.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

39,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

220

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

208

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4616

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4472

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

144

Virtuālais apmeklējums:

544

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11408

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

279

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1259
Seriālizdevumi 5793
Audiovizuālie resursi 4303
Braila raksta dokumenti 53
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 182

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 156
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 136
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

455

Izslēgto dokumentu kopskaits:

9059

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4369

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 129 737 2049
Seriālizdevumi 28 151 81
Audiovizuālie resursi 283 8171 2177
Pārējie dokumenti 1 1
Braila raksta dokumenti 14 61
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 32 301 321

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LNerB BIS "Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma"

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda