Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Rēzeknes filiālbibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Neredzīgo

ISIL kods:

LV-BIB-013485

Adrese:

Bukmuižas iela 20, Rēzekne, LV-4601

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64605281 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Latvijas Neredzīgo bibliotēkas mājas lapa
Vienotais meklētājs Latvijas Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Twitter.com
Sociālie tīkli Twitter.com
Citas iestādes vietne Rēzeknes Centrālā bibliotēka (baneru slejā)
Sociālie tīkli Facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ināra Zeltiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

21/943

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.05.1992

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1558

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

847A

Akreditācijas datums:

11.12.2018

Akreditācijas termiņš:

11.12.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1980

Sākums:

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas (LNerB) Rēzeknes filiālbibliotēka darbojas sākot ar 1980.gada 15.aprīlī. Tā atrodas vienā ēkā ar Latvijas Neredzīgo biedrības Rēzeknes teritoriālo organizāciju un SIA "Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs" Rēzeknes filiāli.

Darbība:

LNerB Rēzeknes filiālbibliotēka ir informācijas, izglītības un kultūras iestāde, kas nodrošina Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Aglonas, Ciblas, Kārsavas, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Preiļu, Riebiņu, Varakļānu, Vārkavas, Viļānu, Zilupes novadu teritorijās dzīvojošām personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām piemērotā veidā pieejamus bibliotekāros pakalpojumus, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti. Tā darbojas arī kā sociālās integrācijas centrs, veicinot neredzīgu, vājredzīgu personu un personu ar citādām lasīšanas grūtībām radošo spēju izpausmes, paaugstinot viņu pašapziņu un pašnoteikšanos, kā arī līdzdarbojas cilvēku ar invaliditāti iekļaušanā sabiedrībā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Uzziņas un konsultācijas par bibliotekāro apkalpošanu Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par sniegtajiem pakalpojumiem, arī konsultācijas un uzziņas pa telefonu
Iespieddarbu izsniegšana, rezervēšana, pagarināšana Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai uz vietas un uz mājām, grāmatu rezervēšana pa telefonu, nodošanas termiņa pagarināšana
Grāmatu Braila rakstā un audiogrāmatu nosūtīšana pa pastu Grāmatu Braila rakstā un audiogrāmatu bezmaksas pasta pakalpojumi
Grāmatu Braila rakstā un audiogrāmatu piegāde mājās Grāmatu Braila rakstā un audiogrāmatu piegāde mājās Rēzeknes pilsētā dzīvojošiem lasītājiem, kuri nespēj ierasties paši, piesakot pakalpojumu pa telefonu
Priekšā lasīšana Priekšā lasīšanas pakalpojumu sniegšana gan individuāli ( iepriekš piesakoties), gan grupā
Pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas u.c. Izstādes,literatūru un bibliotēku popularizējoši, kā arī citi tematiski pasākumi, apskati, pārrunas u.c.
Ekskursijas Iepazīšanās ar bibliotēku, tās sniegtajiem pakalpojumiem, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana, specializētā datoraprīkojuma izmantošana ( skaņas un teksta palielinošās datorprogrammas, ar palielinātiem burtiem aprīkotas tastatūras, Braila datortehnika)
Teksta palielināšanas iekārtas Galda lupas un telelupas izmantošana, bibliotekāra konsultācijas darbam ar lupām
Skenēšana, kopēšana, izdrukas Informācijas no bibliotēkas krājuma, no interneta skenēšana, kopēšana, izdrukāšana ( arī Braila rakstā)
Bibliotekāra konsultācijas un apmācība darbā ar datoru Individuālas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav bibliotēkas krājumā, pasūtīšana no citām bibliotēkām
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas īrētās telpās Latvijas Neredzīgo biedrībai piederošā ēkā.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

39,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

250

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12

Pārējie:

238

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6213

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6015

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

198

Virtuālais apmeklējums:

628

Sociālo tīklu apmeklējums:

370

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19698

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

606

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1994
Seriālizdevumi 8684
Audiovizuālie resursi 8971
Braila raksta dokumenti 49

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 127
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 111
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

44

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

528

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1243

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

12955

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2500 139 2639
Seriālizdevumi 179 25 204
Audiovizuālie resursi 10956 352 1243 10065
Braila raksta dokumenti 35 12 47
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 178 10 188

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

27

Tematiskie pasākumi:

27