Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Neredzīgo

ISIL kods:

LV-BIB-013482

Adrese:

Čiekuru iela 5-1B, Daugavpils, LV-5413

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65439748 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Latvijas Neredzīgo bibliotēkas vietne
Elektroniskais katalogs Latvijas Neredzīgo bibliotēkas e-katalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Facebook: Latvijas Neredzīgo bibliotēka
Sociālie tīkli Twitter: LibraryForTheBlind
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jana Šlapaka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

21/943

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.05.1992

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1555

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.06.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

844A

Akreditācijas datums:

11.12.2018

Akreditācijas termiņš:

11.12.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Sākums:

Filiālbibliotēka uzsāka darbību 1965. gadā kā Republikāniskās Neredzīgo bibliotēkas filiāle Daugavpilī.

Darbība:

Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Daugavpils filiālbibliotēka kā kultūras, izglītojoša un informatīva iestāde sniedz bibliotekāros un informācijas pakalpojumus plašam iedzīvotāju lokam. Bibliotēkas tiešā mērķauditorija ir personas, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām un dzīvo Daugavpilī, Jēkabpilī, kā arī Aknīstes, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Krustpils, Neretas, Salas un Viesītes novadā. Lietotāju apkalpošana notiek gan uz vietas bibliotēkā, gan izmantojot pasta pakalpojumus (pasta sūtījumi neredzīgajiem ir bez maksas). Bibliotēkas darbības mērķis ir nodrošināt cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām informācijas un kultūras pieejamību piemērotā veidā. Piedāvājumā ir grāmatas un žurnāli audio formātā, mūzika un DVD filmas, grāmatas un žurnāli Braila rakstā, kā arī iespieddarbi – grāmatas un periodiskie izdevumi – parastajā un palielinātajā drukā. Pieejami datori ar specializētu aprīkojumu vājredzīgajiem un neredzīgajiem, palielināšanas iekārtas, internets, kopēšanas, skenēšanas un drukas pakalpojumi (tostarp izdrukas Braila rakstā), kā arī individuālas apmācības, konsultācijas un priekšā lasīšana. Lietotājiem piedāvāta iespēja izmantot elektronisko katalogu un abonētās datubāzes. Bibliotēka kā izglītības, kultūras un saskarsmes centrs piedāvā daudzveidīgus pasākumus (literāri vakari, lekcijas, tikšanās, lasījumi), izstādes, radošās darbnīcas, savukārt plašākam interesentu lokam tiek piedāvātas informatīvas ekskursijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Informācijas resursu piedāvājums lietotājiem ar redzes traucējumiem vai citādām lasīšanas grūtībām: grāmatas un periodiskie izdevumi dažādos formātos (audio formāts, Braila raksts, palielinātā druka), mūzika, filmas. Pieejamas grāmatas un periodiskie izdevumi parastajā drukā, tematisku materiālu kopas, tifloloģijas un novadpētniecības krājuma kolekcijas
2. Dokumentu piegāde lietotājiem uz mājām Lietotāju bibliotekārā apkalpošana notiek uz vietas bibliotēkā, kā arī piegādājot dokumentus Braila rakstā un audio formātā uz mājām tiem Daugavpils pilsētā dzīvojošajiem lasītājiem, kuri paši nespēj ierasties bibliotēkā. Lasītājiem no Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Dagdas u.c. novadiem dokumenti Braila rakstā un audio formātā tiek piegādāti, izmantojot bezmaksas pasta pakalpojumus
3. Dators ar specializētu aprīkojumu neredzīgiem un vājredzīgiem lietotājiem Braila raksta rinda, Braila raksta tastatūra ar palielinātiem burtiem, ekrānlasošā runas sintēzes programma "JAWS", ekrānu palielinošā programma "ZoomText"
4. Interneta piekļuve Iespēja bez maksas lietot interneta pieslēgumu un bezvadu internetu (Wi-Fi)
5. Druka, kopēšana, skenēšana Iespēja izmantot Braila raksta printeri un izdrukāt informāciju Braila rakstā
6. Palielināšanas iekārtas Elektroniskā videolupa, telelupa
7. Individuālās, grupu apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbā ar datoru, internetu, e-katalogu, datubāzēm un citiem elektroniskajiem informācijas resursiem. Konsultācijas informācijas meklēšanas, datoru, specializētā aprīkojuma, palielināšanas iekārtu un atskaņošanas tehnikas lietošanas jautājumos
8. Informācijas pakalpojumi Uzziņu un konsultāciju sniegšana klātienē, pa tālruni vai e-pastu. Informācijas pieprasījumu izpilde
9. Priekšā lasīšana Katru ceturtdienu plkst. 13.00 notiek aktuālu periodisko izdevumu priekšā lasīšana interesentiem. Citas informācijas un literatūras priekšā lasīšana - pēc lietotāju pieprasījuma
10. Elektroniskie informācijas resursi Iespēja lietot elektronisko katalogu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas vietnē. Bibliotēkā uz vietas pieejamas abonētās datubāzes "Letonika.lv" un LURSOFT "Laikrakstu bibliotēka". Bibliotēkas reģistrētie lietotāji var piekļūt datubāzei "Letonika.lv" arī attālināti
11. Pasākumi un izstādes Literatūru, lasīšanu, bibliotēku popularizējoši un tematiski pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas, lekcijas dažāda vecuma interesentiem
12. Ekskursijas Informatīvas ekskursijas interesentu iepazīstināšanai ar Neredzīgo bibliotēku, tās vēsturi un funkcijām, Braila rakstu un dažādām palīgtehnoloģijām, kas atvieglo cilvēkiem ar redzes traucējumiem piekļuvi informācijai
13. Starpbibliotēku abonements (SBA, SSBA) Iespēja pasūtīt interesējošu dokumentu, kurš nav pieejams bibliotēkas krājumā, no citām publiskajām bibliotēkām
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

112,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

223

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

190

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5208

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4813

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

395

Virtuālais apmeklējums:

785

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8802

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

150

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1076
Seriālizdevumi 4023
Audiovizuālie resursi 3505
Braila raksta dokumenti 198
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 123

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 191
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 166
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 6
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

442

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1305

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6276

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 116 1032 3272
Seriālizdevumi 26 57 194
Audiovizuālie resursi 222 41 1692
Braila raksta dokumenti 78 175 1118
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 43 68 754

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

BIS "Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma"

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda