Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Neredzīgo

ISIL kods:

LV-BIB-013480

Adrese:

Tirgus iela 7, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64520219 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Latvijas Neredzīgo bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Laicāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1553

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.06.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

842A

Akreditācijas datums:

11.12.2018

Akreditācijas termiņš:

11.12.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1982

Sākums:

Neredzīgo bibliotēkas galvenās funkcijas ir nodrošināt iedzīvotāju ar redzes traucējumiem bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu.

Darbība:

LNerB Balvu filiālbibliotēka apkalpo Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Alūksnes, Apes un Gulbenes novados dzīvojošus neredzīgus un vājredzīgus iedzīvotājus. Filiālbibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās, kā arī izklaidējošas funkcijas. Nodrošina redzes invalīdiem un visiem iedzīvotājiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, brīvu un neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu viņiem pieejamā formā. Bibliotēka piedāvā grāmatas audioformātā gan latviešu, gan krievu valodās. Grāmatas Braila rakstā, palielinātajā un parastajā iespiedrakstā. Apmeklētāju rīcībā ir speciāla datortehnika, printēšanas (arī Braila rakstā), kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi. Pieejami priekšā lasīšanas pakalpojumi, tematiskas un literatūru popularizējošas izstādes un pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:30
Otrdiena 09:00 16:30
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 16:30
Papildu informācija:

Piektdienās piegāde dzīves vietā un apkalpošana, izmantojot pasta pakalpojumus.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lietotāju apkalpošana. Lietotāju reģistrācija, dokumentu saņemšana, nodošana, rezervēšana, termiņa pagarināšana.
2. Uzziņas, konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
3. Dators, internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas lietošana.
4. Ierīces, datortehnika un specializētās datorprogrammas vājredzīgajiem un neredzīgajiem. Konsultācijas darbam ar ierīcēm un datortehniku cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
5. Priekšā lasīšanas pakalpojums Iepriekš vienojoties par konkrētu datumu un laiku lasītājam ir tiesības saņamt priekšā lasīšanas pakalpojumu līdz 1 stundai dienā.
6. Abonētās datu bāzes un apmācības to izmantošanā. Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, News.lv, u.c.
7. Ekskursijas Ekskursija pa bibliotēku, iepazīstoties ar bibliotēkas struktūru, piedāvātajiem pakalpojumiem, Braila rakstu.
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
9. Printēšana, skenēšana, kopēšana Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem
10. Izdrukas Braila rakstā Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1957

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

35,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

104

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2552

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2310

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

242

Virtuālais apmeklējums:

62

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7062

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

582

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 667
Seriālizdevumi 3528
Audiovizuālie resursi 2660
Braila raksta dokumenti 207
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 129

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 168
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 153
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

368

Izslēgto dokumentu kopskaits:

7690

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3038

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 68 959
Seriālizdevumi 10 25 161
Audiovizuālie resursi 227 7665 1755
Braila raksta dokumenti 63 163
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 290

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

BIS-Krājuma uzskaites un lasītāju apkalpošanas programma

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda