Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Balvu filiālbibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Neredzīgo

ISIL kods:

LV-BIB-013480

Adrese:

Tirgus iela 7, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64520219 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Latvijas Neredzīgo bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Laicāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1553

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

20.06.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

842A

Akreditācijas datums:

11.12.2018

Akreditācijas termiņš:

11.12.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1982

Sākums:

Neredzīgo bibliotēkas galvenās funkcijas ir nodrošināt iedzīvotāju ar redzes traucējumiem bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu.

Darbība:

LNerB Balvu filiālbibliotēka apkalpo Balvu, Baltinavas, Rugāju, Viļakas, Alūksnes, Apes un Gulbenes novados dzīvojošus neredzīgus un vājredzīgus iedzīvotājus. Filiālbibliotēkai ir kultūras, informācijas, izglītības, sociālās, kā arī izklaidējošas funkcijas. Nodrošina redzes invalīdiem un visiem iedzīvotājiem, kuri nevar lasīt parasto iespiedrakstu, brīvu un neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu viņiem pieejamā formā. Bibliotēka piedāvā grāmatas audioformātā gan latviešu, gan krievu valodās. Grāmatas Braila rakstā, palielinātajā un parastajā iespiedrakstā. Apmeklētāju rīcībā ir speciāla datortehnika, printēšanas (arī Braila rakstā), kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi. Pieejami priekšā lasīšanas pakalpojumi, tematiskas un literatūru popularizējošas izstādes un pasākumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 16:30
Otrdiena 09:00 16:30
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 16:30
Papildu informācija:

Piektdienās piegāde dzīves vietā un apkalpošana, izmantojot pasta pakalpojumus.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Lietotāju apkalpošana. Lietotāju reģistrācija, dokumentu saņemšana, nodošana, rezervēšana, termiņa pagarināšana.
2. Uzziņas, konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
3. Dators, internets. Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas lietošana.
4. Ierīces, datortehnika un specializētās datorprogrammas vājredzīgajiem un neredzīgajiem. Konsultācijas darbam ar ierīcēm un datortehniku cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
5. Priekšā lasīšanas pakalpojums Iepriekš vienojoties par konkrētu datumu un laiku lasītājam ir tiesības saņamt priekšā lasīšanas pakalpojumu līdz 1 stundai dienā.
6. Abonētās datu bāzes un apmācības to izmantošanā. Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā: Letonika, News.lv, u.c.
7. Ekskursijas Ekskursija pa bibliotēku, iepazīstoties ar bibliotēkas struktūru, piedāvātajiem pakalpojumiem, Braila rakstu.
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
9. Printēšana, skenēšana, kopēšana Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem
10. Izdrukas Braila rakstā Saskaņā ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1957

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

35,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

4

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

134

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7

Pārējie:

127

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2393

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2133

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

260

Virtuālais apmeklējums:

141

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8773

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

267

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 603
Seriālizdevumi 3124
Audiovizuālie resursi 4908
Braila raksta dokumenti 138

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 150
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 127
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

43

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

290

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1463

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

10360

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 842 49 891
Seriālizdevumi 167 9 176
Audiovizuālie resursi 10458 198 1463 9193
Braila raksta dokumenti 66 34 100
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 247 247

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Cita

Cita integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

Specializēta LNerB vajadzībām

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

32

Tematiskie pasākumi:

10