Latvijas Kristīgās akadēmijas Zinātniskā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Augstākās izglītības iestādes bibliotēka >> Augstskolu

ISIL kods:

LV-BIB-013427

Adrese:

5. līnija 3, Jūrmala, LV-2010

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22008895 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Latvijas Kristīgā akadēmija
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Guntis Dišlers

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

Reģ. Nr. 40003129210

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.09.1993

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

12.12.1997

Akreditācijas termiņš:

04.04.2030

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1993

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10.00 17.00 Bibliotēka atvērta katru darba dienu 10.00 - 17.00
Otrdiena 10.00 17.00 Bibliotēka atvērta katru darba dienu 10.00 - 17.00
Papildu informācija:

Bibliotēka atvērta katru darba dienu 10.00 - 17.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iespieddarbu (grāmatu, žurnālu u.c.) piedāvājums atbilstoši tematikai Bez ierobežojuma ikvienam interesentam
2 Konsultācijas tematikai atbilstošos jautājumos Bez ierobežojuma ikvienam interesentam
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Materiālu kopēšana, krāsu un melnbaltā Bez ierobežojuma ikvienam interesentam
2 Dokumentu skenēšana un izdruka Bez ierobežojuma ikvienam interesentam
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Latvijas Kristīgā akadēmija Vienības prospekts 23, Jūrmala, LV-2010 Fizisko personu īpašums 2016
Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas LKrA pirmajā stāvā, lietotājiem ērti pieejama.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

152

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

450

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

420

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1020

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1000

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Virtuālais apmeklējums:

300

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

518

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

45

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 300
Seriālizdevumi 8
Audiovizuālie resursi 20
Kartogrāfiskie materiāli 20
Attēlizdevumi 70
Rokraksti 10
Nepublicētie dokumenti 60
Elektroniskie resursi 10
Sīkiespieddarbi 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 800
Bērnu grāmatas 20

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 58
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 28
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits 28
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

411

Izslēgto dokumentu kopskaits:

60

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

2054

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 340 60 1600
Seriālizdevumi 8 52
Audiovizuālie resursi 6 6
Kartogrāfiskie materiāli 10
Attēlizdevumi 30 300
Nepublicētie dokumenti 2 6
Elektroniskie resursi 25 80
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 20 50
Bērnu grāmatas 30

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda
Vācu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma:

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4