Latgales Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000053

Adrese:

Rīgas iela 22A, Daugavpils, LV-5401

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65426613 29118401 @ 65476341
Bibliotēkā 65426422 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Šapkova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000066637

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.02.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0003

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.08.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

77B

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1937

Sākums:

1937.gads

Darbība:

Bibliotēka nodrošina lietotāju informacionālās, izglītības, kultūras un saskarsmes vajadzības, izmantojot bibliotēkas universālo krājumu, mūsdienīgās tehnologijas un pasaules informācijas resursus. Nodrošina visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu un neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu. Pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 20:00
Otrdiena 11:00 20:00
Trešdiena 11:00 20:00
Ceturtdiena 11:00 20:00
Piektdiena 11:00 20:00
Sestdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - spodrības diena. Bibliotēka lietotājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1937

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

4839

Teritorijas kopējā platība (m2):

10079

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

1546

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

130

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

6420

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

642

Pārējie:

5778

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

68446

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

60243

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8203

Virtuālais apmeklējums:

205865

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

162648

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3807

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 138782
Seriālizdevumi 22553
Audiovizuālie resursi 646
Kartogrāfiskie materiāli 79
Nošizdevumi 282
Attēlizdevumi 29
Nepublicētie dokumenti 277

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 729
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 272
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 457

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

6314

Izslēgto dokumentu kopskaits:

5947

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

111767

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4753 2604 90586
Seriālizdevumi 1460 3276 18590
Audiovizuālie resursi 48 48 779
Kartogrāfiskie materiāli 1 53
Nošizdevumi 20 15 906
Attēlizdevumi 29 58
Nepublicētie dokumenti 95
Pārējie dokumenti 3 34
Elektroniskie resursi 4 666

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 61
Darbiniekiem 30
Lasītājiem 31
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

14

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 4
Pašu veidotās 10
Printeru kopskaits:

11

Skeneru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2018.gada beigās:

6