Laidu pagasta Sermītes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000429

Adrese:

Sermītes skola, Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3330

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26858805
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Štorha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0480

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Sermītes bibliotēkas Vangas ārējais apkalpošanas punkts Vangas klubs, Vanga.Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3317

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

245 B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta kā Valtaiķu bibliotēka. 1998.gadā mainīts nosaukums uz Sermītes bibliotēka

Darbība:

Sermītes bibliotēkas misija ir: Saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm; Nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai; Saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu, veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū; Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informāciju komunikāciju tehnoloģiju apguvē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 13:00 Metodiskā diena (darbs ārpus bibliotēkas)
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Sermītes bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Vangā atvērts otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.11:00-16:00, sestdienās no 09:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru, interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana
4. Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu dokumentu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālr. 26858805, e-pasts : sermite.biblioteka@kuldiga.lv
5. Kuldīgas, Alsungas, Skrundas novadu kopkatalogs Kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datu bāzē
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA(starpbibliotēku abonements)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde
8. Bibliotēkas krājuma izmantošana Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Laidu pagasta Vangā "Vangas klubā" atrodas Sermītes bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts, kas bija Laidu pagasta Vangas bibliotēka. Šajās telpās četras dienas nedēļā notiek grāmatu apmaiņa un lietotāji var izmantot internetu, kas bija Vangas bibliotēkā. Visa uzskaite tiek veikta pie Sermītes bibliotēkas uzskaites. Par bibliotēkas reorganizāciju lemts Kuldīgas novada domes sēdē 29.11.2012 (prot.Nr.115)

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

166

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

321

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

86

Pārējie:

235

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8372

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5415

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2957

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14345

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5211

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9389
Seriālizdevumi 4954
Nošizdevumi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4688

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 55
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 37
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

860

Izslēgto dokumentu kopskaits:

731

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6149

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 238 180 4835
Seriālizdevumi 622 551 1310
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 69 16 802

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 0 52 52