Laidu pagasta Sermītes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000429

Adrese:

"Sermītes skola", Sermīte, Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3330

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26858805
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Štorha

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0480

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Sermītes bibliotēkas Vangas ārējais apkalpošanas punkts Vangas klubs, Vanga.Laidu pag., Kuldīgas nov., LV-3317

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

245 B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta kā Valtaiķu bibliotēka. 1998.gadā mainīts nosaukums uz Sermītes bibliotēka

Darbība:

Sermītes bibliotēkas misija ir: Saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm; Nodrošināt neierobežotu piekļuvi kvalitatīvai informācijai; Saglabāt sabiedrībā interesi par grāmatu, veicināt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū; Sniegt atbalstu iedzīvotājiem jauno informāciju komunikāciju tehnoloģiju apguvē.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 13:00 Metodiskā diena (darbs ārpus bibliotēkas)
Piektdiena 08:00 14:00
Papildu informācija:

Sermītes bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts Vangā atvērts otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.10:00-15:00, sestdienās no 09:00 - 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Apmācības un konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru, interneta pieslēguma un bezvadu interneta izmantošana
4. Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu dokumentu nodošanas termiņa pagarināšana pa tālr. 26858805, e-pasts : sermite.biblioteka@kuldiga.lv
5. Kuldīgas, Alsungas, Skrundas novadu kopkatalogs Kopkatalogs, kas nodrošina informācijas meklēšanu elektroniskajā katalogā un novadpētniecības datu bāzē
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA(starpbibliotēku abonements)
7. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisko un faktogrāfisko uzziņu izpilde
8. Bibliotēkas krājuma izmantošana Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Laidu pagasta Vangā "Vangas klubā" atrodas Sermītes bibliotēkas ārējais apkalpošanas punkts, kas bija Laidu pagasta Vangas bibliotēka. Šajās telpās četras dienas nedēļā notiek grāmatu apmaiņa un lietotāji var izmantot internetu, kas bija Vangas bibliotēkā. Visa uzskaite tiek veikta pie Sermītes bibliotēkas uzskaites. Par bibliotēkas reorganizāciju lemts Kuldīgas novada domes sēdē 29.11.2012 (prot.Nr.115)

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

166

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

26

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

280

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

197

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4612

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3123

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1489

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10414

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2617

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6855
Seriālizdevumi 3559
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 2317

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 52
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 25
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 27

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

912

Izslēgto dokumentu kopskaits:

915

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6247

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 231 164 4869
Seriālizdevumi 681 751 1373
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 53 55 832

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 107 39 146
Video ieraksti 1 1 2