Kursīšu pagasta bibliotēka - informācijas centrs

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000732

Adrese:

Kalna iela 1, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov., LV-3890

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26643911 26643911 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārtiņš Lagzdons

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000069332

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0021

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.09.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

330A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1920

Sākums:

Dibināta 1920. gadā. Bibliotēka atradusies dažādās pagasta vietās, tikai 1953. gadā tā tiek pārcelta uz centru, Kursīšu klubu. 1997. gadā tiek pārvietota uz Kursīšu pagasta padomes ēku. 2005. gadā bibliotēka iegūst jaunas, plašas telpas kādreizējā pagasta bērnudārza ēkā. Bibliotēkā strādājuši R.Upenieks, J.Grinbergs, A.Cukurs, E.Vabole, R.Vītola (Želve), u.c. Lielu sava mūža daļu (34 gadus) bibliotēkai veltījusi Ieva Romane. Kopš 2010.gada bibliotēka atrodas plašās telpās.

Darbība:

Bibliotēkas darbība saistīta ar iedzīvotāju informacionālo apkalpošanu, kultūras un izklaides iespēju piedāvājumu pagasta iedzīvotājiem. Bibliotēka strādā un arī turpmāk attīstīsies vairākos virzienos – lietotāju apmācības un izglītošana, informācijas resursu un krājuma veidošana, pakalpojumu pilnveide un uzlabošana, novadpētnieciskais darbs, kultūras, mūžizglītības un lasītveicināšanas pasākumi un izstādes bērniem un pieaugušajiem, projekti.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Darba dienās no 12.30 līdz 13.30 pusdienu pārtraukums Trešdiena - metodiskā diena (lasītājus neapkalpo) Svētdiena - brīvs

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Abonētās datu bāzes bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2 Interneta resursi „Gaismas tīkla” ietvaros bibliotēkā pieejami pilntekstu un informācijas resursi – LNB datu bāze www.periodika.lv, Filmu portāls www.filmas.lv
3 Datori un internets datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4 Novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes bibliotēkas veidotā novadpētniecības kartotēka un tematiskās mapes par pagasta vēsturi, kultūru, cilvēkiem, uzņēmējdarbību, lauksaimniecību un citām ar pagasta dzīvi saistītām tēmām
5 Grāmatas dažāda veida literatūra (bērniem un jauniešiem, daiļliteratūra, nozaru literatūra)
6 Laikraksti un periodika bibliotēkā pieejams plašs periodisko izdevumu klāsts par dažādām tēmām
7 CD un DVD tematiski elektroniskie resursi par dažādām tēmām, klausām grāmatas, filmas
8 Uzziņas un konsultācijas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā
9 Tūrisma informācija dažādi tūrisma bukleti un informācija
10 Literatūras izstādes dažādas tematiskas literatūras izstādes
11 Mākslas un izglītojošas izstādes dažādas mākslas darbu, fotogrāfiju un tematiskas izstādes
12 Pasākumi dažādi tematiski, izglītojoši un kulturāli pasākumi
13 Apmācības un konsultācijas datorlietotāju apmācības, konsultācijas par elektronisko resursu izmantošanu
14 Attālināts bibliotēkas lietotājs Saņemto bibliotēkā attālinātā lietotāja vārdu un paroli Saldus un Brocēnu novadu kopkatalogā var izmantot e-pakalpojumu "Mana bibliotēka" : tiešsaistē rezervēt grāmatas, pagarināt lietošanas termiņu, pierakstīties rindā, ja grāmata izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par izsniegumiem, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c. Reģistrācija un pieslēgšanās nav vajadzīga e-kataloga izmantošanai, grāmatu vai rakstu meklēšanai, izvēlei, sarakstu veidošanai un nosūtīšanai uz e-pastu utt.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un drukāšana kopiju izgatavošana no bibliotēkas un lietotāju materiāliem, dokumentu drukāšana - izmērs, vienības cena bez PVN / ar PVN Vienpusēja A5 (melnbalts) - 0,03 / 0,04 Vienpusēja A4 (melnbalts) - 0,07 / 0,08 Vienpusēja A3 (melnbalts) - 0,13 / 0,16 Divpusēja A5 (melnbalts) - 0,07 / 0,08 Divpusēja A4 (melnbalts) - 0,13 / 0,16 Divpusēja A3 (melnbalts) - 0,26 / 0,31 Vienpusēja A5 (krāsains) - 0,08 / 0,10 Vienpusēja A4 (krāsains) - 0,16 / 0,19 Vienpusēja A3 (krāsains) - 0,33 / 0,40 Divpusēja A5 (krāsains) - 0,16 / 0,19 Divpusēja A4 (krāsains) - 0,33 / 0,40 Divpusēja A3 (krāsains) - 0,66 / 0,80
3 Skenēšana Jebkāds formāts, ne lielāķs par A3, vienības cena bez PVN / ar PVN 0,21 / 0,25
4 SBA iespieddarbu saņemšana no citām bibliotēkā Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas izdevīgā vietā. Blakus tai ir plaša autostāvvieta. Ēkā atrodas Kursīšu pagasta Jaunā zāle. Plaša apkārtne ar zaļo zonu.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

321,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

34

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

300

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

78

Pārējie:

222

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

6702

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3761

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2941

Virtuālais apmeklējums:

1032

Sociālo tīklu apmeklējums:

5784

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19318

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2691

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 8528
Seriālizdevumi 8175
Audiovizuālie resursi 681
Nošizdevumi 17
Attēlizdevumi 363
Pārējie dokumenti 1554
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2259

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 539
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 70
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 469

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1157

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1077

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

10146

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 8895 287 265 8917
Seriālizdevumi 785 794 785 794
Audiovizuālie resursi 274 16 4 286
Nošizdevumi 10 2 12
Attēlizdevumi 79 56 135
Pārējie dokumenti 23 2 23 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2037 146 2183

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

108

Tematiskie pasākumi:

47

Projektizstrāde:

5