Kurmāles pagasta Vilgāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000427

Adrese:

"Pagastmāja", Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29275414 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Iestādes vietne Kurmāles pagasta pārvalde
Sociālie tīkli www.facebook.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Žanna Rossinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033590

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0482

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

243B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Sākumā bibliotēka atradās “Planīcās”. Tās nosaukums bija Planīcas ciema bibliotēka un fonda aizsākums veidojās no politiska satura literatūras, kuru veidoja partordze A.Fernāte. Līdz mūsdienām bibliotēka ir vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu un nu jau vairāk kā 20 gadus atrodas “Pagastmājas” ēkā. Kopš dibināšanas nomainījušies vairāk kā 8 bibliotekāri.

Darbība:

Bibliotēka pagasta iedzīvotājiem nodrošina brīvi pieejamus kultūras un informācijas pakalpojumus, sociālo saskarsmi un saturisku brīvā laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 19:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 18:00
Ceturtdiena 9:00 14:00 Metodiskā diena
Piektdiena 9:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Daiļliteratūra Tiek piedāvāts plašs dažāda žanra daiļliteratūras klāsts.
2. Nozaru literatūra Pieejama nozaru literatūra pamatinformācijas līmenī.
3. Periodiskie izdevumi Pieejami 34 dažādu tēmu periodiskie izdevumi gan pieaugušajiem gan bērniem.
4. SBA Lietotājiem ir iespēja saņemt lieteratūru no citām Latvijas bibliotēkām.
5. Galda spēles Bibliotēkā pieejamas 43 galda spēles dažāda vecuma bibliotēkas lietotājiem.
6. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri apskatāmas literatūras izstādes veltītas aktuālām tēmām un ievērojamu cilvēku, t.sk. rakstnieku, jubilejām.
7. Dators un internets Brīva pieeja datora un interneta izmantošanai.
8. Drukāšana, skenēšana, kopēšana Pieejam melnbalta un krāsaina izdruka. Pieejama A3 melnbalta kopēšana.
9. Lietotāju apmācības darbā ar datoru Lietotāji var saņemt konsultācijas darbā ar datoru un e-pakalpojumu izmantošanā.
10. Datubāze Bibliotēkā pieejamas datubāze Letonika un News un filmas.lv
11. Novadpētniecība Novadpētniecības materiāli par Kurmāles pagastu ir pieejami bibliotēkā uz vietas vai digitālā formātā Kuldīgas, Alsungas un Skrundas elektroniskajā kopkatalogā. Lietotājiem ir iespēja piedalīties Kurmāles pagasta izpētes ekspedīcijās.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.facebook.lv
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

250

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

61

Pārējie:

189

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2672

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2431

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

241

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8282

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

746

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2300
Seriālizdevumi 5808
Audiovizuālie resursi 12
Pārējie dokumenti 162
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 746

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 72
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 22

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1000

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1050

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

6884

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 231 206 4567
Seriālizdevumi 769 844 2247
Audiovizuālie resursi 27
Pārējie dokumenti 43
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 57 42 915

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 58 33 91
Attēlizdevumi 73 0 73