Kurmāles pagasta Vilgāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000427

Adrese:

Pagastmāja, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29275414 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli www.facebook.com
Sociālie tīkli www.draugiem.lv
Iestādes vietne www.kurmale.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Žanna Rossinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0482

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

243B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Pirmie ieraksti liecina, ka Vilgāles b-kas darbība aizsākusies 1946.gadā. Sākumā bibliotēka atradās Planīcās. Tās nosaukums bija Planīcas ciema bibliotēka un fonda aizsākums veidojās no politiskās literatūras, kuru veidoja partordze A.Fernāte. Līdz mūsdienām bibliotēka ir vairākkārt mainījusi savu atrašanās vietu un nu jau 20 gadus atrodas vilgāles ciematā Pagastmājas ēkā. Kopš dibināšanas nomainījušies vairāk kā 8 bibliotekāri.

Darbība:

Bibliotēka pagasta iedzīvotājiem nodrošina brīvi pieejamus kultūras un informācijas pakalpojumus, sociālo saskarsmi un saturisku brīvā laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 19:00 Vasaras sezonā līdz 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena Metodiskā diena, lietotājiem slēgta.
Piektdiena 9:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Daiļliteratūra Tiek piedāvāts plašs dažāda žanra daiļliteratūras klāsts.
2. Nozaru literatūra Pieejama nozaru literatūra pamatinformācijas līmenī.
3. Periodiskie izdevumi Pieejami 35 dažādu tēmu periodiskie izdevumi gan pieaugušajiem gan bērniem.
4. SBA Lietotājam ir iespēja vajadzīgo dokumentu saņemt no citām bibliotēkām.
4. Galda spēles Bibliotēkā pieejamas 52 galda spēles dažāda vecuma bibliotēkas lietotājiem.
5. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri apskatāmas literatūras izstādes veltītas aktuāliem notikumiem un ievērojamu cilvēku, t.sk. rakstnieku, jubilejām.
6. Interešu grupas aktivitātes Iespēja piedalīties veselīga dzīvesveida interešu grupā.
7. Pasākumi Iespēja piedalīties dažādos pasākumos - tikšanās ar rakstniekiem, māksliniekiem kā arī teātra, koncertu un kino apmeklējumi..
8. Dators un internets Brīva pieeja datora un interneta izmantošanai.
9. Drukāšana, skenēšana, kopēšana Pieejam melnbalta un krāsaina izdruka. Pieejama A3 melnbalta kopēšana.
10. Lietotāju apmācības darbā ar datoru Lietotāji var saņemt konsultācijas darbā ar datoru un e-pakalpojumu izmantošanā.
10. Datubāze Bibliotēkā pieejamas datubāze Letonika un News.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

173,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

335

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

118

Pārējie:

217

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7212

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4110

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3102

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14379

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3570

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4205
Seriālizdevumi 8070
Audiovizuālie resursi 79
Pārējie dokumenti 2025
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1232

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 49
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1051

Izslēgto dokumentu kopskaits:

931

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6917

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 206 348 4401
Seriālizdevumi 811 583 2436
Audiovizuālie resursi 0 0 28
Pārējie dokumenti 34 0 52
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 86 34 781

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 19 9 28
Attēlizdevumi 0 31 31