Kurmāles pagasta Vilgāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000427

Adrese:

Pagastmāja, Vilgāle, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3332

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29275414 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Sociālie tīkli www.draugiem.lv
Sociālie tīkli www.facembbk.com
Iestādes vietne Kurmāles pagasta pārvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Žanna Rossinska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000033590

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0482

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2434

Akreditācijas datums:

15.11.2013

Akreditācijas termiņš:

15.11.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946.gads

Darbība:

Bibliotēka pagasta iedzīvotājiem nodrošina brīvi pieejamus kultūras un informācijas pakalpojumus, sociālo saskarsmi un saturisku brīvā laika pavadīšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00 No 1.oktobra līdz 31.maijam bibliotēka atvērta līdz 19:00.
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena Metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.
Piektdiena 9:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Daiļliteratūra Tiek piedāvāts plašs dažāda žanra daiļliteratūras klāsts.
2. Nozaru literatūra Pieejama nozaru literatūra pamatinformācijas līmenī.
3. Periodiskie izdevumi Pieejami 39 dažādu tēmu periodiskie izdevumi gan pieaugušajiem gan bērniem.
4. SBA Lietotājam ir iespēja vajadzīgo dokumentu saņemt no citām bibliotēkām.
4. Galda spēles Bibliotēkā pieejamas 18 galda spēles dažāda vecuma bibliotēkas lietotājiem.
5. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri apskatāmas literatūras izstādes veltītas aktuāliem notikumiem un ievērojamu cilvēku, t.sk. rakstnieku, jubilejām.
6. Interešu grupas aktivitātes Iespēja piedalīties veselīga dzīvesveida interešu grupā.
7. Dažādi pasākumi Iespēja piedalīties dažādos pasākumos - tikšanās ar rakstniekiem, māksliniekiem kā arī teātra, koncertu un kino apmeklējumi..
8. Dators un internets Brīva pieeja datora un interneta izmantošanai.
9. Drukāšana, skenēšana, kopēšana Pieejam melnbalta un krāsaina izdruka. Pieejama A3 melnbalta kopēšana.
10. Lietotāju apmācības darbā ar datoru Lietotāji var saņemt konsultācijas darbā ar datoru un e-pakalpojumu izmantošanā.
10. Datubāze Bibliotēkā pieejamas datubāze Letonika un News.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1976

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

86,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1092

Izslēgto dokumentu kopskaits:

837

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6797

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 269 303 4543
Seriālizdevumi 805 534 2208
Audiovizuālie resursi 0 0 28
Pārējie dokumenti 18 0 18
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 96 66 729

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3