Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000426

Adrese:

"Kalves" - 25, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27886267 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alise Uča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0465

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

242B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Pirmie dati par Priedaines bibliotēkas darbību zināmi no 1947.gada. Laika gaitā bibliotēka vairākas reizes mainījusi savu atrašanās vietu, taču vēl joprojām turpina sniegt lietotājiem informacionālos pakalpojumus.

Darbība:

Priedaines bibliotēka ir vieta, kur visdažādākā vecuma iedzīvotāji var atrast sev vajadzīgo informāciju izglītībai, kultūrai, atpūtai, izaugsmei, vieta, kur satiekas līdzīgi domājošie, saņem sev vajadzīgo informāciju, satiekas ar interesantiem cilvēkiem, apskata izstādes un saturīgi pavada savu brīvo laiku. Bibliotēkas moto: “Priedaines bibliotēka – Tavi vārti pasaulē."

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 19:00
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Ceturtdienās metodiskās dienas - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Lasītavas pakalpojumi
3. Internets un datorpakalpojumi
4. Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku pakalpojumu sniegšana
5. Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanu
6. Starpbibliotēku pakalpojumu sniegšana
7. Pasākumi un izstādes
8. Kopēšana, printēšana, dokumentu skenēšana
9. Grāmatu piegāde mājās
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1479

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1241

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

238

Virtuālais apmeklējums:

46678

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2863

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

302

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1642
Seriālizdevumi 1221

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 41
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 24

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

930

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1439

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

4332

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 223 508 2946
Seriālizdevumi 707 930 1316
Audiovizuālie resursi 48
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 66 79 545

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 15 15
Attēlizdevumi 21 21