Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000426

Adrese:

Kalves-25, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27886267 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Rozevska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000035590

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0465

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

242B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Pirmie dati par Priedaines bibliotēkas darbību zināmi no 1947.gada. Laika gaitā bibliotēka vairāk reižu mainījusi savu atrašanās vietu, taču vēl joprojām turpina sniegt lietotājiem informacionālos pakalpojumus.

Darbība:

Priedaines bibliotēka ir vieta, kur visdažādākā vecuma iedzīvotāji var atrast sev vajadzīgo informāciju izglītībai, kultūrai, atpūtai, izaugsmei, vieta, kur satiekas līdzīgi domājošie, saņem sev vajadzīgo informāciju, satiekas ar interesantiem cilvēkiem, apskata izstādes un saturīgi pavada savu brīvo laiku. Bibliotēkas moto: “Priedaines bibliotēka – Tavi vārti pasaulē."

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 18:00
Papildu informācija:

Ceturtdienas metodiskās dienas - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Lasītavas pakalpojumi
3. Internets un datorpakalpojumi
4. Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku pakalpojumu sniegšana
5. Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanu
6. Starpbibliotēku pakalpojumu sniegšana
7. Pasākumi un izstādes
8. Kopēšana, printēšana, dokumentu skenēšana
9. Grāmatu piegāde mājās
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Juridisko personu īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

229

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

73

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4718

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3415

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1303

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5835

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

892

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2651
Seriālizdevumi 2994
Audiovizuālie resursi 64
Pārējie dokumenti 126
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 565

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 61
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

930

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1459

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4434

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 169 611 3224
Seriālizdevumi 761 848 1133
Audiovizuālie resursi 55
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 30 133 733

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda