Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000426

Adrese:

Kalves-25, Priedaine, Kurmāles pag., Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27886267 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alise Uča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0465

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

242B

Akreditācijas datums:

22.10.2019

Akreditācijas termiņš:

22.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Pirmie dati par Priedaines bibliotēkas darbību zināmi no 1947.gada. Laika gaitā bibliotēka vairākas reizes mainījusi savu atrašanās vietu, taču vēl joprojām turpina sniegt lietotājiem informacionālos pakalpojumus.

Darbība:

Priedaines bibliotēka ir vieta, kur visdažādākā vecuma iedzīvotāji var atrast sev vajadzīgo informāciju izglītībai, kultūrai, atpūtai, izaugsmei, vieta, kur satiekas līdzīgi domājošie, saņem sev vajadzīgo informāciju, satiekas ar interesantiem cilvēkiem, apskata izstādes un saturīgi pavada savu brīvo laiku. Bibliotēkas moto: “Priedaines bibliotēka – Tavi vārti pasaulē."

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 19:00
Piektdiena 08:30 16:00
Papildu informācija:

Ceturtdienās metodiskās dienas - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Lasītavas pakalpojumi
3. Internets un datorpakalpojumi
4. Uzziņas Tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku pakalpojumu sniegšana
5. Konsultēšana par elektronisko katalogu un datubāzu izmantošanu
6. Starpbibliotēku pakalpojumu sniegšana
7. Pasākumi un izstādes
8. Kopēšana, printēšana, dokumentu skenēšana
9. Grāmatu piegāde mājās
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

94

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

287

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

83

Pārējie:

204

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3039

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2121

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

918

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6607

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

470

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2504
Seriālizdevumi 3894
Audiovizuālie resursi 24
Pārējie dokumenti 185
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 330

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 52
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 10
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 42

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

985

Izslēgto dokumentu kopskaits:

901

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4517

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 148 370 3002
Seriālizdevumi 836 523 1445
Audiovizuālie resursi 7 48
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1 1 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 61 732

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti 46 11 57
Attēlizdevumi 113 113