Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013512

Adrese:

Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26365253 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese BAUMANE

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1867

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.09.2008

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 12:00
Otrdiena 8:00 12:00
Trešdiena 8:00 12:00
Ceturtdiena 8:00 12:00
Piektdiena 8:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Brīva pieeja tehnoloģijām. Bemaksas Wi Fi, pastāvīgais interneta pieslēgums,kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumi
2. Iespēja izmantot mācību un nozaru literatūru Mācību programmu apguvei nepieciešamā nozaru literatūra latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.
3. Pieeja interneta datu bāzēm EBSCOhost, Letonika u.c.
4. Pieeja preses izdevumiem Iespēja lasīt un izmantot publiskos un nozaru preses izdevumus.
5. Pieeja daiļliteratūras fondam Latviešu un ārzemju literatūra, populārākā jauniešu literatūra, 21.gadsimta latviešu literatūra
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1879

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

434

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

97

Pārējie:

337

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5728

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4328

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2336

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

485

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1143
Seriālizdevumi 1006
Audiovizuālie resursi 8
Kartogrāfiskie materiāli 124
Attēlizdevumi 55
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 773

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1187

Izslēgto dokumentu kopskaits:

838

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8340

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 341 0 8091
Seriālizdevumi 838 838 0
Audiovizuālie resursi 3 0 9
Kartogrāfiskie materiāli 0 0 86
Attēlizdevumi 5 0 154

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma

Pašapkalpošanas grāmatu izsniegšanas/ nodošanas sistēma: