Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013512

Adrese:

Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26365253 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese BAUMANE

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1867

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.09.2008

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 12:00
Otrdiena 8:00 12:00
Trešdiena 8:00 12:00
Ceturtdiena 8:00 12:00
Piektdiena 8:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Brīva pieeja tehnoloģijām. Bemaksas Wi Fi, pastāvīgais interneta pieslēgums,kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumi
2. Iespēja izmantot mācību un nozaru literatūru Mācību programmu apguvei nepieciešamā nozaru literatūra latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.
3. Pieeja interneta datu bāzēm EBSCOhost, Letonika u.c.
4. Pieeja preses izdevumiem Iespēja lasīt un izmantot publiskos un nozaru preses izdevumus.
5. Pieeja daiļliteratūras fondam Latviešu un ārzemju literatūra, populārākā jauniešu literatūra, 21.gadsimta latviešu literatūra
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

324

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

254

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1860

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

460

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1913

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

907

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 868
Seriālizdevumi 1010
Audiovizuālie resursi 24
Elektroniskie resursi 11
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 756

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1031

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1020

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6540

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 188 182 6535
Seriālizdevumi 838 838 0
Audiovizuālie resursi 1 0 1
Pārējie dokumenti 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 117

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2