Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013512

Adrese:

Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
29567358 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edīte Gīme

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1867

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.09.2008

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 12:00
Otrdiena 8:00 12:00
Trešdiena 8:00 12:00
Ceturtdiena 8:00 12:00
Piektdiena 8:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Brīva pieeja tehnoloģijām. Bemaksas Wi Fi, pastāvīgais interneta pieslēgums,kopēšanas, drukāšanas, skenēšanas pakalpojumi
2. Iespēja izmantot mācību un nozaru literatūru Mācību programmu apguvei nepieciešamā nozaru literatūra latviešu, angļu, vācu, krievu valodā.
3. Pieeja interneta datu bāzēm EBSCOhost, Letonika u.c.
4. Pieeja preses izdevumiem Iespēja lasīt un izmantot publiskos un nozaru preses izdevumus.
5. Pieeja daiļliteratūras fondam Latviešu un ārzemju literatūra, populārākā jauniešu literatūra, 21.gadsimta latviešu literatūra
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1879

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

38

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

426

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

104

Pārējie:

322

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4561

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3318

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1243

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1904

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

243

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 947
Seriālizdevumi 716
Audiovizuālie resursi 27
Kartogrāfiskie materiāli 116
Attēlizdevumi 98
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 761

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1052

Izslēgto dokumentu kopskaits:

328

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8011

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7640 961 322 7750
Seriālizdevumi 18 2 20
Audiovizuālie resursi 6 6
Kartogrāfiskie materiāli 40 46 86
Attēlizdevumi 112 43 6 149
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2106 353 116 2343

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

4

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

7

Tematiskie pasākumi:

3