Krimuldas novada Krimuldas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000700

Adrese:

Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2144

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67976872 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Krimuldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Rita Rudzīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068799

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1624

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

758A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gada 4.februāris

Darbība:

Iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 13:00-14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets * Internets, datoru pakalpojumu, interneta pieslēguma, bezvadu interneta izmantošana
2. Datu bāzes * Piekļuve bezmaksas datu bāzēm:Letonika un Lursoft. * Pašu veidotā datu bāze BIS, ALISE-i
3. Starpbibliotēku abonoments (SBA) * Iespieddarbus kuri nav Krimuldas bibliotēkā var pasūtīt izmantojot SBA
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

205

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

145

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1414

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1116

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

298

Virtuālais apmeklējums:

46

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3952

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

293

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2079
Seriālizdevumi 1873
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 441

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

613

Izslēgto dokumentu kopskaits:

513

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

8707

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 243 76 7972
Seriālizdevumi 370 435 735
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 13
Bērnu grāmatas 52 2 1110

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1