Konstantinovas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000406

Adrese:

Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Dagdas nov., LV-5680

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65629322 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nellija Osipova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1241

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Dagdas novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

856A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

1948.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2 Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
3 Konsultācijas un uzziņas Uzziņu sagatavošana pēc pieprasījuma un konsultācijas
4 Datu bāzes Bezmaksas datu bāzes Letonika izmantošana
5 Novadpētniecības istaba Senlaicīgu priekšmetu, darba rīku kolekcija
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar pašvaldību.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

143

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

112

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

75

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1656

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1303

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

353

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2533

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

157

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 926
Seriālizdevumi 1607
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 74

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 33
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

487

Izslēgto dokumentu kopskaits:

435

Krājumu kopskaits 2020.gada beigās:

5722

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 232 39 4771
Seriālizdevumi 254 396 948
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 69 24 824

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1