Konstantinovas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000406

Adrese:

Saules iela 7, Konstantinova, Konstantinovas pag., Krāslavas nov., LV-5680

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65629322 25909816 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Konstantinovas pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Nellija Osipova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1241

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

856A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 16:00
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 16:00
Piektdiena 10:00 16:00
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

143

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

83

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2314

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2182

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

132

Virtuālais apmeklējums:

8632

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2582

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

172

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1446
Seriālizdevumi 1136
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 172

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 129
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 74
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 55

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

493

Izslēgto dokumentu kopskaits:

414

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5801

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 196 59 4908
Seriālizdevumi 296 354 890
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 39 24 827

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1