Kokneses pagasta Ratnicēnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000107

Adrese:

Raudas, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65129213 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kokneses novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Aizkraukles pilsētas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Aizkraukles reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarmīte Leitāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043494

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0285

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

321A

Akreditācijas datums:

28.08.2014

Akreditācijas termiņš:

28.08.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1954. gadā. Pļaviņu rajonā Ratnicēnu ciemā uz vietēja tautas nama bāzes.

Darbība:

Bibliotēkas darbība saistīta ar apmeklētāju informacionālo apkalpošanu. Kultūras un izglītības, izklaides iespēju piedāvājumu vietējiem iedzīvotājiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 12:00 17:00
Sestdiena 09:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Abonētās datu bāzes apmācības un konsultācijas Lursoft laikrakstu bibliotēka. www.news.lv Letonika, wwwletonika.lv
2 Konsultācijas un apmācība e- pakalpojumu izmantošanā Apmācība darbam ar datoru un interneta izmantošanu
3 Uzziņu un informācijas sniegšana Dažādu tematisku un faktu uzziņu sniegšana
4 Starpbibliotēku abonents Iespēja pasūtīt dažādu literatūru no citām bibliotēkām.
5 Dažādu iespieddarbu izsniegšana. Grāmatu un periodikas lasīšana bibliotēkā un izsniegšana uz mājām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Izdruka Melnbalta 0,07
2 Izdruka Krāsaina 0,14-0,20
3 Krāsaina izdruka ar attēlu Krāsaina izdruka ar attēlu lielāks 1/2 lpp 0,28-0,70
4 Skenēšana Attēla vai teksta noskenēšana 0,14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1932

Teritorijas kopējā platība (m2):

228

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

117

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

76

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1303

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1036

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

267

Virtuālais apmeklējums:

30

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2715

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

355

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1444
Seriālizdevumi 1271
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 233

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

97

Izslēgto dokumentu kopskaits:

332

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4957

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 81 314 4915
Seriālizdevumi 16 15 30
Audiovizuālie resursi 5
Kartogrāfiskie materiāli 2
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 12 475

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2