Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000105

Adrese:

1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65161719 20223892 @ 65161729
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kokneses novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Poiša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043494

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0284

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

319A

Akreditācijas datums:

28.08.2014

Akreditācijas termiņš:

28.08.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1923.gada 18. aprīlī kā Kokneses kultūras biedrības bibliotēka.

Darbība:

Kokneses pagasta bibliotēkas misija ir paplašināt bibliotēkas lomu sabiedrībā un sniegt universālu informācijas pakalpojumu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Jūnijā,jūlijā un augustā sestdienās nestrādājam.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Universāls grāmatu krājums
Periodiskie izdevumi
Uzziņas un konsultācijas
Abonētās datu bāzes Letonika ,Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Grāmatu izstādes un pasākumi
Gleznu izstādes
Datori un internets
Elektroniskais kokatalogs
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Melnbalta izdruka 1lpp A4 Melnbalta izdruka ar attēlu A4 Attēls lielāks par 1/4 Krāsaina izdruka 1lpp A4 Krāsaina izdruka ar attēlu A4 Attēls lielāks par 1/2lpp Skenēšana Kopēšana- A4 Attēls lielāks par 1/4lpp Melnbalta izdruka un kopēšana A3 Attēls lielāks par 1/2lpp Krāsaina izdruka un kopēšana - A3 Krāsaina izdruka ar attēlu Attēls lielāks par 1/2lpp Faksa nosūtīšana Faksa saņemšana 0,07EUR 0,14 0,20 0,14 0,28 0,70 0,14 0,07 0,20 0,20 0,40 0,40 0,80 1,40 0,40 0,14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1973

Teritorijas kopējā platība (m2):

4220

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

256

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

32

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

844

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

371

Pārējie:

473

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10500

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6323

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4177

Virtuālais apmeklējums:

795

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14455

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2818

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 9014
Seriālizdevumi 5433
Audiovizuālie resursi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2090

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

535

Izslēgto dokumentu kopskaits:

60

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

14352

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 503 35 14165
Seriālizdevumi 30 25 55
Audiovizuālie resursi 92
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 30
Elektroniskie resursi 2 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 122 2384

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 16
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1