Kocēnu pagasta 1. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000853

Adrese:

Alejas iela 4, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV-4220

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26537660 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kocēnu novada dome
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aiva Zirne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009114171

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0718

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

594A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1923

Sākums:

1922. gada 22. martā tiek reģistrēta “Koku izglītības biedrība”, kuras statūti nosaka, ka biedrība “atver tautas namus, klubus, teātrus, lasītavas, utt.”, saskaņā likumiem un noteikumiem biedrību lietās. 1923. gada 9. septembra ārkārtējā biedru sapulcē vienbalsīgi tiek nolemts sarīkot teātra izrādi ar tai sekojošu puķu balli 23. septembrī, ienākumus izlietot biedrības lasītavas nodibināšanas labā. 1924. gada jūnijā bibliotēka no Kultūras Fonda saņem pirmo grāmatu komplektu – 18 pudus svarā. Tā kā bibliotēkas izvietošanai biedrībai telpu nav, tiek nolemts uz nenoteiktu laiku to izvietot pie Koku-Dūķeru pamatskolas pārziņa M. Āboliņa Dūķeru pamatskolā, kā arī lūgt uzņemties bibliotekāra pienākumus un izdot grāmatas pagasta pilsoņiem lasīšanai pēc Kultūras Fonda noteikumiem. (Latvijas Valsts Arhīvs) Laikam ejot bibliotēka savu atrašanās vietu dažādu apstākļu dēļ maina daudzkārt. Kopš 2011. gada bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Kocēnu sporta namu, kurš integrēts Kokmuižas pils ansamblī, kādreizējā Kokmuižas klēts ēkā.

Darbība:

Bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu, būt starpniekam starp sabiedrību un zināšanām, veicināt informācijas sabiedrības veidošanos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
2. Kopēšana, datorizdruka Kopēšanas darbi, dokumentu skenēšana un datorizdrukas.
3. Periodiskie izdevumi Laikraksti - Liesma, Latvijas Avīze, Kocēnu Novada Vēstis. Žurnāli - Ilustrētā Zinātne, Ilustrētā Pasaules Vēsture, Mistērija, Klubs, Santa, Una, Veselība, Ievas Stāsti, Patiesā Dzīve, Privātā Dzīve, Ilustrētā Junioriem, Sporta Avīze, Citādā Pasaule, Planētas Noslēpumi, Leģendas, Ir, Pērle, Taka, Praktiskais Latvietis, Ko Ārsti Tev Nestāsta, 1oo Labi Padomi.
4. Datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2005

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

303

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

412

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

215

Pārējie:

197

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5326

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2064

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3262

Virtuālais apmeklējums:

743

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6300

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

900

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4127
Seriālizdevumi 2119
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 52
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 346

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 82
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 35
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 47

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

563

Izslēgto dokumentu kopskaits:

371

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5054

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 246 360 4413
Seriālizdevumi 315 597
Audiovizuālie resursi 2 11
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 11 31
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 28 176

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1