Ķeguma novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000590

Adrese:

Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65038422 @
Bibliotēkā 65038421 @
Bibliotēkā 26152897 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ķeguma novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Cīrule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1457

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

43B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1948.gadā. 1973.gadā izveidotas atsevišķas pieaugušo un bērnu bibliotēkas. 2001.gadā tiek veikta bibliotēku reorganizācija un izveidota Ķeguma pilsētas bibliotēka ar bērnu nodaļu, kura 2001.gada augustā sāk strādāt jaunajā, bibliotēkas vajadzībām celtajā ēkā. 2010.gadā tiek veikta bibliotēku reorganizācija Ķeguma novadā, kā rezultātā izveidota Ķeguma novada bibliotēka ar Tomes un Rembates filiālēm. 2013.gadā saskaņā ar Bibliotēku padomes atzinumu, filiāles tiek pārsauktas par Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēku un Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēku.

Darbība:

Ķeguma novada bibliotēka ir Ķeguma pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras galvenie darbības virzieni - bērnu un pieaugušo bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana, iedzīvotāju mūžizglītības realizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā ceturtdiena - Spodrības diena. Bibliotēka lasītājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65038422, 65038421
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Ķeguma bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Ogres CB EKK Bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina meklēšanu Ogres reģiona elektroniskajos katalogos
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 formāts no vienas puses 0.07 Euro
Kopēšana A4 formāts no abām pusēm 0.10 Euro
Kopēšana A3 formāts no vienas puses 0.10 Euro
Kopēšana A3 formāts no abām pusēm 0.14 Euro
Datorizdruka A4 formātā melnbalts teksts 0.10 Euro
Datorizdruka A4 formātā melnbalts attēls 0.21 Euro
Datorizdruka A4 formātā krāsains teksts 0.20 Euro
Datorizdruka A4 formātā krāsains attēls 0.43 Euro
Dokumenta skanēšana Teksts A4 formātā 0.21 Euro
Uzziņu sagatavošana izmantojot krājumu vai internetu 1 uzziņa 0,71 Euro
Dokumentu laminēšana Vizītkaršu formāts 0,21 Euro
Dokumentu laminēšana A4 formāts 0,69 Euro
Dokumentu iešūšana ar spirāli 8mm spirāle + vāki 1,30 Euro
Dokumentu iešūšana ar spirāli 12mm spirāle + vāki 1,60 Euro
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2001

Teritorijas kopējā platība (m2):

2069

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkā iebūvēts lifts-pacēlājs, un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem un gados vecākiem apmeklētājiem brīvi pieejams bibliotēkas 2.stāvs.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

500

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

70

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

802

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

524

Pārējie:

278

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

12756

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2712

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10044

Virtuālais apmeklējums:

1821

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18613

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

8674

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11655
Seriālizdevumi 6933
Audiovizuālie resursi 10
Braila raksta dokumenti 15
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3444

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 102
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 61
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1200

Izslēgto dokumentu kopskaits:

952

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

18719

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 620 952 16407
Seriālizdevumi 580 0 2297
Audiovizuālie resursi 0 0 12
Nošizdevumi 0 0 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 8 8 351
Bērnu grāmatas 123 24 1934

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2