Ķeguma novada bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000590

Adrese:

Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65038422 @
Bibliotēkā 65038421 @
Bibliotēkā 26152897 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Ķeguma novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inese Cīrule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1457

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

43B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1948.gadā. 1973.gadā izveidotas atsevišķas pieaugušo un bērnu bibliotēkas. 2001.gadā tiek veikta bibliotēku reorganizācija un izveidota Ķeguma pilsētas bibliotēka ar bērnu nodaļu, kura 2001.gada augustā sāk strādāt jaunajā, bibliotēkas vajadzībām celtajā ēkā. 2010.gadā tiek veikta bibliotēku reorganizācija Ķeguma novadā, kā rezultātā izveidota Ķeguma novada bibliotēka ar Tomes un Rembates filiālēm. 2013.gadā saskaņā ar Bibliotēku padomes atzinumu, filiāles tiek pārsauktas par Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēku un Ķeguma novada bibliotēkas Rembates bibliotēku.

Darbība:

Ķeguma novada bibliotēka ir Ķeguma pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras galvenie darbības virzieni - bērnu un pieaugušo bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā apkalpošana, iedzīvotāju mūžizglītības realizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 10:00 17:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā ceturtdiena - Spodrības diena. Bibliotēka lasītājus neapkalpo.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2 Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65038422, 65038421
4 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Ķeguma bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
5 Ogres CB EKK Bibliotēku kopkatalogs, kas nodrošina meklēšanu Ogres reģiona elektroniskajos katalogos
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana A4 formāts no vienas puses - 0.07 Euro
2 Kopēšana A4 formāts no abām pusēm - 0.10 Euro
3 Kopēšana A3 formāts no vienas puses - 0.10 Euro
4 Kopēšana A3 formāts no abām pusēm - 0.14 Euro
5 Datorizdruka A4 formātā melnbalts teksts - 0.10 Euro
6 Datorizdruka A4 formātā melnbalts attēls - 0.21 Euro
7 Datorizdruka A4 formātā krāsains teksts - 0.20 Euro
8 Datorizdruka A4 formātā krāsains attēls - 0.43 Euro
9 Dokumenta skanēšana Teksts A4 formātā - 0.21 Euro
10 Uzziņu sagatavošana, izmantojot krājumu vai internetu 1 uzziņa - 0,71 Euro
11 Dokumentu laminēšana Vizītkaršu formāts - 0,21 Euro
12 Dokumentu laminēšana A4 formāts - 0,69 Euro
13 Dokumentu iešūšana ar spirāli 8mm spirāle + vāki - 1,30 Euro
14 Dokumentu iešūšana ar spirāli 12mm spirāle + vāki - 1,60 Euro
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ķeguma novada bibliotēka Skolas iela 6, Ķegums, Ķeguma novads, LV 5020 Pašvaldības īpašums 2001
Teritorijas kopējā platība (m2):

2069

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

500

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

70

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

831

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

524

Pārējie:

307

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

11387

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2965

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8422

Virtuālais apmeklējums:

2789

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

18765

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2211

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14889
Seriālizdevumi 3835
Audiovizuālie resursi 2
Braila raksta dokumenti 39
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 9
Bērnu grāmatas 1848

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 100
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 74
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1337

Izslēgto dokumentu kopskaits:

696

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

19360

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 696 303 16800
Seriālizdevumi 640 393 2544
Audiovizuālie resursi 12
Nošizdevumi 1 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 15 2 364
Bērnu grāmatas 140 29 2045

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3