Kaunatas pagasta 1.bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000653

Adrese:

Rāznas iela 32, Kaunata, Kaunatas pag., Rēzeknes nov., LV-4622

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29471838 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Regīna Kablanova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000050833

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0495

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

368A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Darbība:

Kaunatas pagasta 1. bibliotēka ir vietējās nozīmes izglītības, informācijas un kultūras centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un kultūras pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību, izglītības iespējas un saturīgu brīvā laika izmantošanu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datubāzes Datori un internets Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka" Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Teritorijas kopējā platība (m2):

1000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

253

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

144

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3599

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2447

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1152

Virtuālais apmeklējums:

586

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8837

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1352

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4908
Seriālizdevumi 3522
Audiovizuālie resursi 115
Pārējie dokumenti 292
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1957

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

886

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1678

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6982

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 360 801 5528
Seriālizdevumi 522 877 1392
Audiovizuālie resursi 4 62
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 63 42 1237

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1