Kārķu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000828

Adrese:

Ausmas, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64728020 @
Bibliotēkā 26465931 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli https://www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Bāliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009247224

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0446

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

778A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

2004.gadā no Latvijas Valsts vēstures arhīva iegūta izziņa, ka Kārķu pagasta padomes bibliotēka dibināta 1930.gadā. 1930.gada 17.martā Kārķu padomes pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 673 grāmatas. Krājumu iznīcina Otrais pasaules karš. Šodienas grāmatu krājums sākts komplektēt 1947.gada 1.decembrī. No šī laika komplektēšana un rekomplektēšana vairs netiek pārtraukta.

Darbība:

Kārķu pagasta bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 08:30 15:30
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 15:30
Piektdiena 08:30 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogos,e-pakalpojumu izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām un nosūtīšana citām bibliotēkām
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas resursiem un to izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Abonētās datu bāzes Piekļuve internetā datubāzem "Letonika" un LURSOFT "Laikrakstu bibliotēka"
7. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
8. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Krāsainā druka, kopija A5 lapa (attēls) EUR 0.308+PVN
Krāsainā druka, kopija A4 lapa ar (attēls) EUR 0.610+PVN
Krāsainā druka, kopija A3 lapa (attēls) EUR 1.224+PVN
Krāsainā druka, kopija A5 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 0.608+PVN
Krāsainā druka, kopija A4 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 1.210+PVN
Krāsainā druka, kopija A3 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 2.424+PVN
Krāsainā druka, kopija A5 lapa (teksts) EUR 0.038+PVN
Krāsainā druka, kopija A4 lapa (teksts) EUR 0.070+PVN
Krāsainā druka, kopija A3 lapa (teksts) EUR 0.144+PVN
Krāsainā druka, kopija A5 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.068+PVN
Krāsainā druka, kopija A4 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.130+PVN
Krāsainā druka, kopija A3 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.264+PVN
Melnbaltā druka, kopija A5 lapa (attēls) EUR 0.188+PVN
Melnbaltā druka, kopija A4 lapa (attēls) EUR 0.370+PVN
Melnbaltā druka, kopija A3 lapa (attēls) EUR 0.744+PVN
Melnbaltā druka, kopija A5 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 0.368+PVN
Melnbaltā druka, kopija A4 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 0.730+PVN
Melnbaltā druka, kopija A3 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 1.464+PVN
Melnbaltā druka, kopija A5 lapa (teksts) EUR 0.026+PVN
Melnbaltā druka, kopija A4 lapa (teksts) EUR 0.046+PVN
Melnbaltā druka, kopija A3 lapa (teksts) EUR0.096+PVN
Melnbaltā druka, kopija A5 lapa no abām pusēm (teksts) EUR0.044+PVN
Melnbaltā druka, kopija A4 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.082+PVN
Melnbaltā druka, kopija A3 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.168+PVN
Skenēšana A4 lapa EUR 0.163+PVN
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1939

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

194

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

48

Pārējie:

146

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2542

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1374

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1168

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5533

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

357

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2966
Seriālizdevumi 2515
Audiovizuālie resursi 30
Pārējie dokumenti 19
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 587

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 51
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

506

Izslēgto dokumentu kopskaits:

661

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6014

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 153 346 5228
Seriālizdevumi 349 311 724
Audiovizuālie resursi 4 1 33
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 3 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 29 25 520

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 153 153