Kārķu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000828

Adrese:

Ausmas, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26465931 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Sociālie tīkli https://www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Bāliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009247224

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0446

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

778A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

2004.gadā no Latvijas Valsts vēstures arhīva iegūta izziņa, ka Kārķu pagasta padomes bibliotēka dibināta 1930.gadā. 1930.gada 17.martā Kārķu padomes pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 673 grāmatas. Krājumu iznīcina Otrais pasaules karš. Šodienas grāmatu krājums sākts komplektēt 1947.gada 1.decembrī. No šī laika komplektēšana un rekomplektēšana vairs netiek pārtraukta.

Darbība:

Kārķu pagasta bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 08:30 15:30
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 15:30
Piektdiena 08:30 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogos,e-pakalpojumu izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām un nosūtīšana citām bibliotēkām
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas resursiem un to izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Abonētās datu bāzes Piekļuve internetā datubāzem "Letonika" un LURSOFT "Laikrakstu bibliotēka"
7. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
8. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Krāsainā druka, kopija:
1.1. A5 lapa (attēls) EUR 0.308 +PVN
1.2. A4 lapa (attēls) EUR 0.610 +PVN
1.3. A3 lapa (attēls) EUR 1.224 +PVN
1.4. A5 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 0.608 +PVN
1.5. A4 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 1.210 +PVN
1.6. A3 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 2.424 +PVN
1.7. A5 lapa (teksts) EUR 0.038 +PVN
1.8. A4 lapa (teksts) EUR 0.070 +PVN
1.9. A3 lapa (teksts) EUR 0.144 +PVN
1.10. A5 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.068 +PVN
1.11. A4 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.130 +PVN
1.12. A3 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.264 +PVN
.
2. Melnbaltā druka, kopija:
2.1. A5 lapa (attēls) EUR 0.188 +PVN
2.2. A4 lapa (attēls) EUR 0.370 +PVN
2.3. A3 lapa (attēls) EUR 0.744 +PVN
2.4. A5 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 0.368 +PVN
2.5. A4 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 0.730 +PVN
2.6. A3 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 1.464 +PVN
2.7. A5 lapa (teksts) EUR 0.026 +PVN
2.8. A4 lapa (teksts) EUR 0.046 +PVN
2.9. A3 lapa (teksts) EUR0.096 +PVN
2.10. A5 lapa no abām pusēm (teksts) EUR0.044 +PVN
2.11. A4 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.082 +PVN
2.12. A3 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.168 +PVN
.
3. Skenēšana - A4 lapa EUR 0.163 +PVN
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

187

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2094

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1660

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

434

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7204

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

477

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3452
Seriālizdevumi 3677
Audiovizuālie resursi 31
Pārējie dokumenti 39
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 795

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 86
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 63
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

553

Izslēgto dokumentu kopskaits:

629

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5906

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 212 279 5141
Seriālizdevumi 337 350 695
Audiovizuālie resursi 2 39
Pārējie dokumenti 2 12
Elektroniskais krājums (summa) 19
Citi elektroniskie resursi 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 58 46 558

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Teksta dokumenti - Lappuses 241 1 242