Kārķu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000828

Adrese:

Ausmas, Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov., LV-4716

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64728020 @
Bibliotēkā 26465931 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli https://www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Bāliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009247224

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

25.01.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0446

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

778A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

2004.gadā no Latvijas Valsts vēstures arhīva iegūta izziņa, ka Kārķu pagasta padomes bibliotēka dibināta 1930.gadā. 1930.gada 17.martā Kārķu padomes pilnvarotais parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 673 grāmatas. Krājumu iznīcina Otrais pasaules karš. Šodienas grāmatu krājums sākts komplektēt 1947.gada 1.decembrī. No šī laika komplektēšana un rekomplektēšana vairs netiek pārtraukta.

Darbība:

Kārķu pagasta bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijā un veic pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 08:30 15:30
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 15:30
Piektdiena 08:30 15:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Datori, internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Informācijas meklēšana internetā, e-katalogos,e-pakalpojumu izmantošana
4. Starpbibliotēku abonements Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām un nosūtīšana citām bibliotēkām
5. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas resursiem un to izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
6. Abonētās datu bāzes Piekļuve internetā datubāzem "Letonika" un LURSOFT "Laikrakstu bibliotēka"
7. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
8. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Krāsainā druka, kopija:
1.1. A5 lapa (attēls) EUR 0.308 +PVN
1.2. A4 lapa (attēls) EUR 0.610 +PVN
1.3. A3 lapa (attēls) EUR 1.224 +PVN
1.4. A5 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 0.608 +PVN
1.5. A4 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 1.210 +PVN
1.6. A3 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 2.424 +PVN
1.7. A5 lapa (teksts) EUR 0.038 +PVN
1.8. A4 lapa (teksts) EUR 0.070 +PVN
1.9. A3 lapa (teksts) EUR 0.144 +PVN
1.10. A5 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.068 +PVN
1.11. A4 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.130 +PVN
1.12. A3 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.264 +PVN
.
2. Melnbaltā druka, kopija:
2.1. A5 lapa (attēls) EUR 0.188 +PVN
2.2. A4 lapa (attēls) EUR 0.370 +PVN
2.3. A3 lapa (attēls) EUR 0.744 +PVN
2.4. A5 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 0.368 +PVN
2.5. A4 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 0.730 +PVN
2.6. A3 lapa no abām pusēm (attēls) EUR 1.464 +PVN
2.7. A5 lapa (teksts) EUR 0.026 +PVN
2.8. A4 lapa (teksts) EUR 0.046 +PVN
2.9. A3 lapa (teksts) EUR0.096 +PVN
2.10. A5 lapa no abām pusēm (teksts) EUR0.044 +PVN
2.11. A4 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.082 +PVN
2.12. A3 lapa no abām pusēm (teksts) EUR 0.168 +PVN
.
3. Skenēšana A4 lapa - EUR 0.163 +PVN
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

85

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

182

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

38

Pārējie:

144

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2323

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1541

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

782

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5385

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

503

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3090
Seriālizdevumi 2213
Audiovizuālie resursi 34
Pārējie dokumenti 43
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 805

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 86
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 70
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

533

Izslēgto dokumentu kopskaits:

565

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5982

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 173 193 5208
Seriālizdevumi 356 372 708
Audiovizuālie resursi 4 37
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 31 5 546

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Teksta dokumenti - Lappuses 153 88 241