Kandavas novada Zemītes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000788

Adrese:

Cerības, Zemīte, Zemītes pag., Kandavas nov., LV-3135

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29220076 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kandavas novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. katalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374401

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1289

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

729A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1800

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12.00 - 13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datu bāzes Lursoft, Letonika
Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana
Izstādes un tematiskie pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 lapas puse 0,15
Printēšana A4 lapas puse 0,15
Printēšana (krāsaina) A4 lapas puse 1,50
Skenēšana 1 vienība 0,50
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

122

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

259

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

207

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3341

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1911

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1430

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9875

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3329

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5772
Seriālizdevumi 3232
Pārējie dokumenti 871
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 370

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 197
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 71
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 126

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

574

Izslēgto dokumentu kopskaits:

475

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6979

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 101 5953
Seriālizdevumi 473 475 1023
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 27 210

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2