Kandavas novada Zemītes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000788

Adrese:

Cerības, Zemīte, Zemītes pag., Kandavas nov., LV-3135

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29220076 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Solvita Kalinjuka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374401

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1289

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

729A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Dokumentu trūkumu dēļ nav iespējams sniegt ziņas par Zemītes pagasta bibliotēkas dibināšanas gadu./Latvijas Valsts vēstures arhīvs/ Zemītes pagasta hronikā, kura sākta rakstīt ar 1931. – 1940. Gadam ir minēta pagasta bibliotēka. Bibliotēkas fondā uzskaitītas 559 grāmatas, kā arī laikraksti un žurnāli.

Darbība:

Zemītes bibliotēkas misija – sekmēt izglītota, informēta un konkurētspējīga indivīda un sabiedrības garīgo un intelektuālo attīstību, veidojot informācijas resursu krātuves, nodrošināt tām kvalitatīvu pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12.00 - 13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datu bāzes Lursoft, Letonika
2. Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana
3. Izstādes un tematiskie pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 formāta lapa 0,17
2. Kopēšana A3 formāta lapa 0,28
3. Skanēšana A4 formāta dokumenta skanēšana nosūtīšanai uz e-pastu vai izdruka 0,15
4. Printēšana krāsu 1 vienība 1,50
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

122

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

232

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

51

Pārējie:

181

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2290

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1856

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

434

Virtuālais apmeklējums:

261

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9762

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1656

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4267
Seriālizdevumi 3801
Pārējie dokumenti 1694
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 266

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 39
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 18
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 21

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

512

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2252

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5463

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 156 1807 4413
Seriālizdevumi 356 445 1047
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 35 273

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1