Kandavas novada Zemītes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000788

Adrese:

Cerības, Zemīte, Zemītes pag., Kandavas nov., LV-3135

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29220076 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kandavas novada dome
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. katalogs
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374401

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1289

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

729A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1800

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums no 12.00 - 13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datu bāzes Lursoft, Letonika
Grāmatu un periodisko izdevumu izsniegšana
Izstādes un tematiskie pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 lapas puse 0,15
Printēšana A4 lapas puse 0,15
Printēšana (krāsaina) A4 lapas puse 1,50
Skenēšana 1 vienība 0,50
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

108

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

272

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

57

Pārējie:

215

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3931

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2177

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1754

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11104

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2326

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6394
Seriālizdevumi 4451
Pārējie dokumenti 259
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 233

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 199
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 78
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 121

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

565

Izslēgto dokumentu kopskaits:

385

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6880

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5732 120 5852
Seriālizdevumi 965 445 385 1025
Audiovizuālie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 153 30 183

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

35

Tematiskie pasākumi:

24