Kandavas novada Matkules pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000787

Adrese:

Tūjas, Matkule, Matkules pag., Kandavas nov., LV-3132

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 27812853 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne www.kandava.lv
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Tukuma el. kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aija Vilkauša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374416

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1288

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2015

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

727

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1931

Sākums:

Ziņas par bibliotēku pirmo reizi minētas 1931.g. Bibliotēka atradusies Matkules sešgadīgajā skolā.

Darbība:

Informācijas tehnoloģiju ieviešana, Mūžizglītības veicināšana, brīvā laika racionāla izmantošana, kultūras mantojuma apzināšana un saglabāšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Katru darba dienu pusdienas laiks 12:00-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju reģistrācija, konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem
2. Grāmatu, žurnālu u. c. dokumentu izsniegšana
3. Informācijas meklētājsistēmu (katalogu, datubāzu) izmantošana Letonika. News
4. Internets, Wi Fi
5. SBA
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Printēšana, kopēšana - Melnbalta A4 formāta lpp. - 0.14 eur
2. Printēšana, kopēšana - Krāsaina A4 formāta lpp. - 1.82 eur
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

75

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

187

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

20

Pārējie:

167

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1474

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1394

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

80

Virtuālais apmeklējums:

89

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8156

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

113

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2840
Seriālizdevumi 3829
Pārējie dokumenti 1487
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 30

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

490

Izslēgto dokumentu kopskaits:

414

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8176

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 133 63 6970
Seriālizdevumi 357 351 1206
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 950

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1