Kalniešu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000401

Adrese:

"Daugavas", Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov., LV-5660

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65622065 28397012 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Tamāra Rukmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000041671

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1236

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

744A

Akreditācijas datums:

14.11.2017

Akreditācijas termiņš:

13.11.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

1949.

Darbība:

1. Iedzīvotāju informacionālā nodrošināšana drukātā veidā. 2. Jauno informācijas tehnoloģiju pielietojums, lietotāju apmācība. 3. Mūžizglītības pasākumi. 4. Novadpētniecības darbs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru ar internetu un bezvadu interneta izmantošana
2 Preses izdevumi Laikraksti un zurnāli
3 Konsultācijas un uzziņas Uzziņu sagatavošana un konsultācijas
4 Datu bāzu izmantošana Piekļuve datu bāzei Letonika, Lursoft
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas vienā ēkā ar tautas namu un pašvaldību.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

61

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

114

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1211

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

831

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

380

Virtuālais apmeklējums:

1384

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3658

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

856

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2196
Seriālizdevumi 1455
Pārējie dokumenti 7
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 546

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 148
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 46
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 102

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

417

Izslēgto dokumentu kopskaits:

634

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

7652

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 229 430 7075
Seriālizdevumi 188 204 572
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 1
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 59 39 989

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2